Az elidőzés tere. A hipotipózis mint szövegkompozíciós elem

Szerzők

  • Laura László ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.4

Kulcsszavak:

hipotipózis, narratológia, esztétika, időelmélet, Alessandro Manzoni

Absztrakt

A dolgozat a hipotipózis narratívában betöltött szerepét vizsgálja. A klasszikus retorikák szerint e beszédalakzat dolgok, terek, s akár cselekvések „vizuális” megjelenítését teszi lehetővé, azaz képet alkot, melynek befogadásához időre van szükség. Elbeszélő szövegben, azaz a cselekmény (látszólag) célorientált előrehaladásában különösen érdekessé válik az ilyen típusú elidőző mozzanat, sőt, lényegi kompozíciós funkciót tölthet be a narratívában: szerepe egyszerre lehet illusztratív és szerkezeti-esztétikai. A hipotipózis révén ugyanis a szöveg a hallgatósághoz fordul, az elbeszélés (szinte) megáll (lelassít), a befogadói feszültség megnő. A dolgozat első része ezért az elbeszélés releváns időelméleteit tárgyalja; a második rész pedig Alessandro Manzoni A jegyesek című regényét elemzi, s amellett érvel, hogy a hipotipózis okozta narratív lassítások és szünetek a művészi szöveg esszenciális elemeivé válhatnak.

##submission.downloads##

Megjelent

2018-04-01

Hogyan kell idézni

László, L. (2018). Az elidőzés tere. A hipotipózis mint szövegkompozíciós elem. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 11(1), 43–56. https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.4

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus