Az alsóbb- és a felsőbbrendű lélek problémái az Enneaszokban

Szerzők

  • Ágoston Guba ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.8

Kulcsszavak:

Plótinosz, Enneaszok, Epiktétosz, lélek, lélekfilozófia

Absztrakt

Ha az egyéni lelket vizsgáljuk az Enneaszokban, az a benyomásunk alakulhat ki, mintha legfeljebb csak aspektusai lennének, de nem beszélhetünk egy filozófiailag konzisztens lélekképről. Ez különösen szembetűnő, ha az úgynevezett alsó- és felsőbbrendű lélek felé fordulunk, és megpróbáljuk definiálni a kettő között húzódó határt. Tanulmányomban először áttekintem a kétféle lélek legfontosabb problémáit és a róluk való főbb értelmezési irányokat a szakirodalomban, majd különböző szövegeket vizsgálok meg ezzel kapcsolatban, melyeknek a kontextusa cselekvéselméleti vagy etikai, más szóval olyanok, amelyek dinamikus képet adnak a lélekről. Úgy gondolom, hogy ezek a szövegek megadják a megfelelő kritériumot ahhoz, hogy a lélek látszólag különböző megközelítéseit – és így az alsóbb- és felsőbbrendű lélek elkülönítésének az ellentmondásait – közös nevezőre hozhassunk, ez pedig a szabad választás kritériuma. Írásom utolsó részében a vágy plótinoszi elméletének epiktétoszi hátterét és az eltérő metafizikai előfeltevésekből eredő különbségeket vizsgálom.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-04-01

Hogyan kell idézni

Guba, Ágoston. (2020). Az alsóbb- és a felsőbbrendű lélek problémái az Enneaszokban. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 97–110. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.8