Epokhé és idegenészlelés a fenomenológiában. Az empátia/beleérzés és a megérzés problémája

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.11

Kulcsszavak:

fenomenológia, epokhé, beleérzés, empátia, megérzés, szubjektivitás, alteritás, affektív átvitel

Absztrakt

A cikk az empátia, illetve beleérzés (Einfühlung) fogalmának fenomenológiai megközelítéseit vizsgálja, figyelembe véve az epokhé, az ismeretelméleti szolipszizmus, az interszubjektivitás, a test kérdéseit. Lipps, Husserl, Scheler és Edith Stein empátiával kapcsolatos elgondolásainak felidézése után Lisa Blackman nyomán a megérzést, az idegenészlelésnek egy közvetlenebb, nem testileg közvetített észlelési módjának figyelembe vételét javaslom. Ez az „affektív átvitel” mint a fenomenológiai intencionalitás egy formája megoldást kínálhat a transzcendentális interszubjektivitás husserli koncepciójának apóriáira.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-01

Hogyan kell idézni

Bene, A. (2023). Epokhé és idegenészlelés a fenomenológiában. Az empátia/beleérzés és a megérzés problémája. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 167–181. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.11

Folyóirat szám

Rovat

Kratér