Rovatok publikációs feltételei

Tanulmányok

A benyújtott tanulmány terjedelme: 30 000–40 000 karakter, amelynek az alábbiakat is tartalmaznia kell:

 • cím magyarul, angolul,
 • absztrakt magyarul, angolul (500–600 karakter nyelvenként),
 • öt–hét kulcsszó magyarul, angolul,
 • a szerző(k) neve, e-mail-címe és a megjelenésnél feltüntethető intézmény és szervezeti egység neve.

A Tanulmányok rovatban megjelenő írásokat két független bíráló anonim módon értékeli.

A bírálat fő szempontjai:

1)

A közlésre választott műfajnak való megfelelés;

 

2)

a téma relevanciája, aktualitása és a folyóirat profiljához való illeszkedése;

 

3)

a téma, probléma elméleti megalapozottsága;

 

4)

az alkalmazott kutatási/elemzési módszerek és eszközök minősége illeszkedése a problémához;

 

5)

az eredmények elemzésének összetettsége, tudományos újdonsága;

 

6)

a tanulmány formai megfelelése (táblázatok, ábrák, hivatkozás stb.).

 

 

 

 

 

Műhelyek, tanuló közösségek

A benyújtott írások terjedelme: 20 000–30 000 karakter, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • cím magyarul, angolul,
 • absztrakt magyarul, angolul (500–600 karakter nyelvenként),
 • öt–hét kulcsszó magyarul, angolul,
 • a szerző(k) neve, e-mail-címe és a megjelenésnél feltüntethető intézmény és szervezeti egység neve.

A rovatban megjelenő írásokat egy független bíráló értékeli a rovatszerkesztőkön kívül.

A bírálat fő szempontjai:

1)

Az írásban vizsgált kérdéskör, jelenség aktualitása, jelentősége és újszerűsége a gyakorlat szempontjából;

 

2)

az elméleti háttér strukturált és kritikus bemutatása;

 

3)

amennyiben kutatás kapcsolódik a téma feldolgozásához, annak módszertani hátterének bemutatása;

 

4)

az elemzés minősége, komplexitása; a levont következtetések miként járulnak hozzá a szakma fejlődéséhez, a gyakorlat elemzéséhez;

 

5)

a hivatkozások és az írás formai megfelelése; nyelvi minősége.

 

 

 

 

 

Iskolateremtők

A benyújtott írások terjedelme: 20 000–30 000 karakter, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • cím magyarul, angolul,
 • a szerző(k) neve, e-mail-címe és a megjelenésnél feltüntethető intézmény és szervezeti egység neve.

A kéziratot a beküldést követően a rovatszerkesztők a bírálják.

A bírálat fő szempontjai:

1)

A rovat profiljához való illeszkedés;

 

2)

a szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága;

 

3)

a közlési feltételekben megfogalmazott formai követelményeknek való megfelelés.

 

 

 

 

 

Szemle

A benyújtott írások terjedelme: 2 000–3 000 karakter, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • cím magyarul, angolul,
 • a szerző(k) neve, e-mail-címe és a megjelenésnél feltüntethető intézmény és szervezeti egység neve.

A Szemle rovatba benyújtott írások javasolt tartalma: 

a szemlézett anyag rövid tartalmi összefoglalója (szerepeljen benne a szemlézett anyag bibliográfiája is: szerző, cím, kiadás helye, kiadó, oldalszám, ISBN-szám);

a szerző/szerzők bemutatása;

a tartalom, szerkezet, forma kritikai értékelése és elemzése: ez a szemle meghatározó része, itt javasoljuk a szemlézett anyag fő gondolatainak, kutatás esetében módszertani megközelítésének, a szakterületen a témában megjelenő aktuális trendekhez, koncepciókhoz, a témában megjelenő aktuális publikációkhoz való viszonyulásának kritikai elemzését és értékelését;

a szemlézett anyag jelentőségének, újdonságértékének, várható hatásának bemutatása.

 

A kéziratot a beküldést követően a rovatszerkesztők a bírálják.

A bírálat fő szempontjai:

1)

A szöveg kidolgozottsága, nyelvi megformáltsága;

 

2)

a formai követelményeknek való megfelelés;

 

3)

a szemlézett tartalom relevanciája, kapcsolódása a pedagógusképzéshez, a pedagógusok szakmai tanulásához és fejlődéséhez;

 

4)

a szöveg szakmai színvonala, az elemzés és értékelés szakmaisága alapján.

 

 

 

 

 

Eszmecsere

A benyújtott írások terjedelme: 9 000–15 000 karakter, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • cím magyarul, angolul,
 • absztrakt magyarul, angolul (300–500 karakter nyelvenként),
 • három–öt kulcsszó magyarul, angolul;
 • a szerző(k) neve, e-mail-címe és a megjelenésnél feltüntethető intézmény és szervezeti egység neve.

A kéziratot a beküldést követően a rovatszerkesztők a bírálják.

A bírálat fő szempontjai:

1)

A benyújtott írásnak tartalmaznia kell egy rövid, 5–8 mondatos (300–500 karakter) absztraktot, amely az írás fő tételmondatát és gondolatmenetét foglalja össze. 

A főszöveg 9 000–15 000 karakter terjedelemben logikus, követhető módon ismerteti a szerző álláspontját, érveit, következtetéseit, esetleges dilemmáit.

 

2)

Az írás a tudományos vita ismérveit viseli, azaz a szerző álláspontja mellett érvel, azt elméleti szempontból is alátámasztja, indokolja (pontos szakirodalmi hivatkozásokkal). 

Más álláspontokat cáfol, ellenérveket fogalmaz meg, ugyanakkor személyeskedéstől mentes és a témára összpontosít.

 

3)

Az írásnak aktuális, szakmai-gyakorlati szempontból releváns problémát kell tárgyalnia. Közérthető nyelvezettel, elgondolkodtató kérdésekkel, új szempontok felvetésével inspirálja az olvasókat.