Rovatok bemutatkozása

Tanulmányok

Rovatvezetők: Chrappán Magdolna – Czető Krisztina – Kimmel Magdolna

Minden tudományos folyóirat egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget adjon a szakma művelői számára munkásságuk bemutatására, és ezáltal a szakma fejlődésének tükre és előmozdítója is legyen. Előmozdítója is, mert egymás munkáinak megismerése révén inspirációt nyerhetünk, együttműködés, együttgondolkodás alakulhat ki. A Tanulmányok rovat elsősorban ezt a célt szolgálja, ezért a pedagógusképzők empirikus és elméleti kutatási eredményeit bemutató tanulmányok közlését tartja legfontosabb feladatának. De a megszűnt Külföld rovat helyett ide várjuk a nemzetközi trendeket bemutató, a hazai munkát remélhetően megtermékenyítő írásokat is. Helye van a rovatban a pedagógusképzés történetéről szóló tanulmányoknak is, mert rámutathatnak a múltban már elkövetett hibákra, és felszólalnak elkerülésük érdekében, továbbá a fejlődési trendek felvázolásával segítenek meglátni az előttünk álló keresztutakat, és orientálhatják a jövőre vonatkozó vitáinkat. A folyóirat csak eredeti, máshol még nem megjelentetett, párhuzamosan más folyóirathoz nem benyújtott tanulmányokat közöl.

 

Műhelyek, tanuló közösségek

Rovatvezetők: Lénárd Sándor – Podráczky Judit

Folyóiratunk attól lesz „élő” az olvasók számára, ha ők is részesei az alkotásnak. Rovatunk ezt célozza meg, így kettős szerepet tölt be. Egyrészt a pedagógusképzés műhelyeiből kikerülő tapasztalat-leírások, kutatások részletei, a helyi innovációkat bemutató műhelymunkák kapnak helyet, másrészt gyakorló pedagógusok írásait szeretnénk közölni jó gyakorlataikról, innovációikról, melyek közvetve-közvetlenül hatást gyakorolnak a pedagógusképzés, -továbbképzés gyakorlatára is. Olyan írásokat várunk, melyek a gyakorlatról szólnak, a nevelési-oktatási intézmények mindennapjait elemzik, értelmezik.

 

Iskolateremtők

Rovatvezetők: Kolosai Nedda – Schlichter-Takács Anett

2006-ban indult útjára, a Pedagógusképzés folyóiratban az akkor születő, új rovat Hatékony pedagógusok – Mi a titkuk? címmel, amely cím egyaránt volt figyelemfelhívó és kíváncsiságot ébresztő. Életre hívója, Hunyady Györgyné a rovat céljaként jelölte meg, hogy jelentős pedagógusszemélyiségeket tanítványaik emlékeinek tükrében mutat meg Olvasóinak. A tanítványok perspektíváján keresztül, kaleidoszkópba pillantva láthattuk meg eleven képek segítségével pedagógusszemélyiségek hatását. A rovat 2019-ben megújul címében, tartalmában egyaránt. Izgalmas ízlelgetni, átgondolni a rovat új címét, az olvasás után születő asszociációk sokaságát: Iskolateremtő – iskola – terem – tő – teremtő - iskolateremtő. Az Iskolateremtők rovatban olyan személyiségeket mutatunk meg, akik pedagógiai munkájukkal kölcsönösen pozitív hatással voltak a köznevelésre vagy a felsőoktatásra, hatásukat elsősorban és természetesen tanítványaikon keresztül érték el. Az iskola egyfajta szellemi műhelyt jelent most és itt, nem kizárólag egy fizikai teret. A rovatban egyaránt helye van az iskolateremtő személyekkel készült interjúknak, portréknak, a személyükről szóló visszaemlékezéseknek, hatásukat elemző tanulmányoknak vagy az általuk teremtett értékeket bemutató esetleírásoknak.

 

Szemle

Rovatvezetők: Kopp Erika - Orgoványi-Gajdos Judit

A Szemle rovat célja, hogy a pedagógusképzéshez, pedagógusok tanulásához és folyamatos szakmai fejlődéséhez kapcsolható aktuális publikációk, konferenciák, szakmai események kritikai bemutatásával és elemzésével segítse a pedagógusképzés területe iránt érdeklődők szakmai tájékozódását. Így ez a rovat ad helyet a folyóirat szakterületével összefüggő, jelentős hazai vagy nemzetközi, nyomtatott vagy digitális formátumú könyvre, publikációra, honlapra, pedagógiai fejlesztésre, kutatási jelentésre, de akár konferenciára vonatkozó recenziónak, amely a szakmai anyagok kritikai szemmel történő ismertetését tartalmazza.

 

Eszmecsere

Rovatvezetők: Fűzi Beatrix - Horváth László

A rovat célja, hogy párbeszédet indítson a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésében szerepet vállaló érintettek körében a pedagógusokat, pedagógusképzést és pedagógusképzőket érintő aktuális vagy jelentős hazai, illetve nemzetközi témákban. Az Eszmecsere rovat szívesen látja a tudományos objektivitás igényével feldolgozott témákat. A szerkesztők törekednek a különböző érintettek és nézőpontok megjelenítésére, így kifejezetten támogatjuk a korábbi számokban megjelent írásokra való szakmai reflexiók megjelenítését is.