A "kognitív stílusra" szabott e-tananyag

Szerzők

  • Olga Csillik Budapesti Covinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
  • Judit Sass Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
  • Éva Bodnár Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

DOI:

https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2009.1.01

Absztrakt

Az e-tanulással kapcsolatos kutatások talán legaktuálisabb kérdése a testreszabhatóság, az egyéni különbségek figyelembevételének lehetséges módjai. Tanulmányunkban részletesen foglalkozunk a kognitív stílusok e-tanulásban betöltött szerepével, majd az ezt követően bemutatott vizsgálatban megkíséreljük feltárni a különböző kognitív stílusú felhasználók tananyagszerkesztési sajátosságait, illetve az általuk elkészített tananyagok közötti különbségeket. A tanulmányban bemutatott kutatás szerves része egy többlépcsős kutatási programnak, amelynek legfőbb célja, hogy azonosítsa az e-tanulás hatékonyságát befolyásoló tanulótípusokat. E típusok megalkotásához viselkedési, mentális, pszichofiziológiai, kognitív és érzelmi jegyek egyaránt figyelembe veendők. Kutatásaink során olyan módszer-együttes kifejlesztésére törekedtünk, amely e sajátos tanulási környezethez igazodik. A viselkedéses, az érzelmi jegyeket, a mentális erőfeszítés mértékét az INTERFACE nevű szoftver segítségével igyekeztünk megragadni. A kognitív jegyek vizsgálatához Allinson és Hayes (1996) kérdőívét alkalmaztuk. Jelen tanulmányban a kognitív stílus e-tanulás befolyásoló szerepe mellett az e-tananyag szerkesztése során feltárható különbségek bemutatására fókuszálunk.

##submission.downloads##

Megjelent

2009-03-31

Hogyan kell idézni

Csillik, O., Sass, J., & Bodnár, Éva. (2009). A "kognitív stílusra" szabott e-tananyag. Pedagógusképzés, 7(1.), 5–24. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2009.1.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmány