Tanulásértelmezés és didaktika a Budapesti Gazdasági Egyetem pedagógusképzéseiben

Szerzők

  • Julianna Farkas BGE Pedagógia Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2023.2.06

Kulcsszavak:

konstruktivizmus, fejlesztő szemlélet, projekt módszer, esettanulmány, blended learning, didaktika, tanárképzés

Absztrakt

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) két szakon folyik pedagógusképzés, a szakoktató alap- és a közgazdász-tanár mesterszakon, amelyekre jelentős hatással vannak az utóbbi évtizedben tapasztalható társadalmi, gazdasági kihívások, a digitalizáció miatt bekövetkezett változások, valamint a szakképző intézmények tanulói populációjának változásai. Kifejezett elvárás a szakmai pedagógusokkal szemben, hogy tisztában legyenek a legújabb trendekkel, ezért, válaszul ezekre a kihívásokra, a képzések fejlesztését és a tanárjelöltek felkészítését elsősorban a konstruktivista tanuláselméletre, gyakorlatias megközelítésre, a projektoktatásra, a saját tapasztalaton alapuló tanulásra és az előzetes tudás bevonására alapoztuk. Ezeket a gyakorlatban workshop jellegű tanórákon, konkrét nevelési-oktatási helyzetek, esetek megbeszélésén és a hallgatói együttműködés, tudásmegosztás erősítésén keresztül érvényesítjük. A didaktikát külön tantárgyként is oktatjuk, de a didaktikai ismeretek gyakorlatba ültetését segítjük azzal, hogy egyes témaköreit különböző tantárgyakba ágyazva is tárgyaljuk. Törekvésünk, hogy a tanárképző oktatók tevékenysége az online térben is hatékony legyen és mintául szolgáljon a leendő tanárok számára. A képzésfejlesztés folyamatos feladatot jelent intézményünk, csapatunk számára, ezért jelenleg is több, hatékonyságnövelő változtatást mérlegelünk.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-11-18

Hogyan kell idézni

Farkas, J. (2023). Tanulásértelmezés és didaktika a Budapesti Gazdasági Egyetem pedagógusképzéseiben . Pedagógusképzés, 22(2), 94–102. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2023.2.06

Folyóirat szám

Rovat

Eszmecsere