Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2019.ksz.08

Kulcsszavak:

állami tanítóképzés, Budapi Képző, Eötvös József, emlékképek, hagyományok, megújítás, megbecsülés

Absztrakt

Eötvös József vallás- és közoktatásügy i miniszter kezdeményezésére 1869 őszén kezdte meg működését az első magy ar állami tanítóképző intézet: a „Budai Képző”, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának elődintézménye. A Budai Képző fennállásának 150 éve alatt az összegyűjtött dokumentumok, albumok, évkönyvek, sajtómegjelenések képei, fényképei ünnepi pillanatokat, mozgalmas mindennapokat, jeles tanárokat, jellemző helyszíneket rögzítettek. A régi újságoldalak, kéziratok, nyomtatványok és az egyre sokasodó képek hosszú sorának áttekintése azt látszik megerősíteni, hogy a hirdetett jelszavak, külsőségek, jelképek változásai nem rendítették meg a tanítóképzés Eötvös József által megfogalmazott alapvetését. A Budai Képző a hatalmi viszonyok változásai közepette mindvégig megbecsülte hagy ományait, nagy tudású tanárainak munkáját, otthont adott a művészeteknek, a kultúrának, és élére állt a tanítóképzés megújításának.

 

Információk a szerzőről

Katalin Demeter, Főiskolai tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar

 

   

##submission.downloads##

Megjelent

2019-09-09

Hogyan kell idézni

Demeter, K. (2019). Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei. Pedagógusképzés, 18, 107–122. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2019.ksz.08