Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei

##semicolon## állami tanítóképzés, Budapi Képző, Eötvös József, emlékképek, hagyományok, megújítás, megbecsülés

Absztrakt

Eötvös József vallás- és közoktatásügy i miniszter kezdeményezésére 1869 őszén kezdte meg működését az első magy ar állami tanítóképző intézet: a „Budai Képző”, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának elődintézménye. A Budai Képző fennállásának 150 éve alatt az összegyűjtött dokumentumok, albumok, évkönyvek, sajtómegjelenések képei, fényképei ünnepi pillanatokat, mozgalmas mindennapokat, jeles tanárokat, jellemző helyszíneket rögzítettek. A régi újságoldalak, kéziratok, nyomtatványok és az egyre sokasodó képek hosszú sorának áttekintése azt látszik megerősíteni, hogy a hirdetett jelszavak, külsőségek, jelképek változásai nem rendítették meg a tanítóképzés Eötvös József által megfogalmazott alapvetését. A Budai Képző a hatalmi viszonyok változásai közepette mindvégig megbecsülte hagy ományait, nagy tudású tanárainak munkáját, otthont adott a művészeteknek, a kultúrának, és élére állt a tanítóképzés megújításának.

 

Szerzői adatok

Szerző intézménye

 

   
Megjelent
2019-09-09
Hogyan kell idézni
Demeter, K. (2019). Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei. Pedagógusképzés, 18, 107-122. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2019.ksz.08