A pedagógusszakma és -pálya népszerűsítésének technikái a nemzetközi gyakorlatban: elméleti alapok, kutatási kérdések, horizontális elemzési eredmények

Szerzők

  • János Gordon Győri Habilitált egyetemi docens, Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és tudástechnológiai Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
  • Ilona Oláhné Téglási Adjunktus, Eszetrházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar
  • Judit Ütőné Visi Főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképző Központ

DOI:

https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2016.1-4.12

Absztrakt

A Pedagógusképzés következő három tanulmánya egy TÁMOP-kutatás részeredményeit mutatja be. A feltáró jellegű kutatás során a pedagógusszakma és -pálya népszerűsítésének stratégiáit és technikáit vizsgáltuk tíz ország keretében, országonként tizennégy szempont mentén. Az összegyűjtött adatokból részint az egyes oktatási rendszerek egészét átfogó országtanulmányokat, részint pedig tematikus elemzéseket készítettünk, valamint az oktatáspolitika által használható javaslatokat fogalmaztunk meg közel száz pontban. Gordon Győri János, Oláhné Téglási Ilona és Ütőné Visi Judit írásának1 első részében a kutatás kérdéseit, elméleti kereteit és módszertanát foglalják össze, a második részben pedig egy olyan összehasonlítás eredményeit ismertetik, amelynek során Magyarországot és kilenc másik országot négy szempontból vetették össze a kutatási témában.

##submission.downloads##

Megjelent

2016-12-20

Hogyan kell idézni

Gordon Győri, J., Oláhné Téglási, I., & Ütőné Visi, J. (2016). A pedagógusszakma és -pálya népszerűsítésének technikái a nemzetközi gyakorlatban: elméleti alapok, kutatási kérdések, horizontális elemzési eredmények. Pedagógusképzés, 15(1-4.), 135–152. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2016.1-4.12

Folyóirat szám

Rovat

Külföld