Fejlesztés hatásainak ellenőrzése autizmus spektrumzavar esetén

Szerzők

  • Anna Szilágyi Neveléstudomány szakos hallgató, Eötvös Loránd Tudományegytem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

DOI:

https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2016.1-4.11

Absztrakt

Szakdolgozati munkám során egy autizmus spektrum zavarral élő gyermekkel foglalkoztam egyéni fejlesztési terv alapján. Tanulmányomban egy leíró jellegű esettanulmány alapján mutatom be a fejlesztés koncepcionális hátterét, a kidolgozott komplex fejlesztési tervet, az alkalmazott módszerek sajátosságait és a fejlesztés során bekövetkezett változásokat egy nyolc éves gyermek különböző készségeiben. Az esettanulmányban a szakirodalmi elemzés mellett a gyermek sajátosságainak megismerésére három nem sztenderdizált mérőeszközt használtam, s az így nyert adatok feldolgozására kvantitatív és kvalitatív elemzést alkalmaztam. A gyermek fejlődésében érdekeltek véleményének megismerésére fókuszcsoport típusú beszélgetést szerveztem. Az adatgyűjtésben és az adatok feldolgozásában, értelmezésében többoldalú megközelítésre, a trianguláció elvének az érvényesítésére törekedtem (Szokolszky, 2004). Az eset elemzése előtt először az autizmus spektrum zavar fogalmát járom körül viselkedéses és kognitív szinten.

##submission.downloads##

Megjelent

2016-12-20

Hogyan kell idézni

Szilágyi, A. (2016). Fejlesztés hatásainak ellenőrzése autizmus spektrumzavar esetén. Pedagógusképzés, 15(1-4.), 117–132. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2016.1-4.11

Folyóirat szám

Rovat

Műhely