Szerkesztőség

BASKA GABRIELLA főszerkesztő

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatója vagyok, a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport tagja, habilitált egyetemi docens. Fő kutatási területem a dualizmuskori népoktatás, a néptanítók társadalmi helyzete, mindennapi élete, a tanítói pálya presztízsének története. Időnként azonban más időszakok is foglalkoztatnak, főképp a II. Világháború utáni diktatórikus rendszerek oktatással kapcsolatos propaganda tevékenységei. Kutatásmódszertani szempontból a kvalitatív paradigmán belül a diskurzuskutatás, valamint a metaforakutatás érdekel. Egyetemi oktatóként részt veszek a Pedagógia BA, a Neveléstudományi MA és a Neveléstudományi Doktori képzésben. Alapítása óta tagja vagyok a folyóirat szerkesztőségének, korábban olvasószerkesztőként, majd 2020 januárjától főszerkesztőként dolgozom. 

 

CZETŐ KRISZTINA rovatszerkesztő

2009-ben végeztem a Eötvös Loránd Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom és pedagógia szakos bölcsészként és tanárként, és 2019-ben szereztem PhD. fokozatot a neveléstudomány területén. Jelenleg az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében dolgozom adjunktusként. A Neveléstudomány folyóirat egyik rovatszerkesztője vagyok. Kutatásaimban elsősorban a tanulók iskolához kapcsolódó nézeteivel, attitűdjeivel foglalkozom, tudományos érdeklődési területeim a gyermekkor változása, az iskolai attitűd és elköteleződés kutatásának lehetőségei. 

 

ENDRŐDY ORSOLYA rovatszerkesztő

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének egyetemi adjunktusa vagyok. Kutatási területeim a multikulturális és koragyermekkori nevelés, valamint a vizuális kutatások. Doktori tanulmányaim óta – melyet szintén a PPK-n végeztem – gyermekkor-kutatással foglalkozom. Több hazai és nemzetközi szaklap szerkesztője vagyok, a Neveléstudományban rovatvezető. Legújabb kutatási projektem az EXCIITE az inklúzió, innováció és kreativitás kapcsolatát vizsgálja olasz, svéd és belga egyetemek kutatóival közösen. Vendég oktatóként és kutatóként jártam Lyonban, Bolognában, Madridban, Máltán, Bécsben és Chiang Maiban. Fő érdeklődési területem a koragyarmekkor globális kontextusban, különös fókusszal a Távol-Keletre, Dél-Kelet Ázsiára és Afrikára.

 

KOLOSAI NEDDA rovatszerkesztő

Pszichológus, egyetemi docens vagyok, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszékén 1999- től neveléstudományi előadásokat, szemináriumokat tartok, iskolai- és óvodai gyakorlatokat vezetek. Doktori tanulmányaimat az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában végeztem. 2016-tól vagyok a Gyermekkultúra, játékkultúra, gyermekkorok, művészeti nevelés a mentális egészség összefüggéseiben módszertani és kutatóműhely vezetője. Jelenleg új kulturális játszótereket alkotunk, a múzeumi tanulás kora gyermekkori lehetőségeit, valamint a kulturális tevékenységek és a mentális egészség összefüggéseit kutatjuk.

 

NAGY KRISZTINA vezető olvasószerkesztő

Magyar nyelv és irodalom, valamint filozófia szakos, közoktatási mentori és közoktatás vezetői végzettséggel rendelkező szakvizsgázott középiskolai tanár vagyok. Doktori fokozatomat 2020-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában szereztem, disszertációm témája a mentorok tanulása és folyamatos szakmai fejlődése volt. Tagja vagyok az ELTE Pedagógusok, Pedagógus Szakmai Közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoportjának. A Károli Gáspár Református Egyetemen és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen oktatok a tanár-, a nevelőtanár- és a mentorképzésben, valamint a pedagógus-továbbképzésben. Kutatási témáim a mentorálás, a pedagógus- és mentorképzés, a mentorok tanulása, a reflektivitás és a videóval támogatott felidézés. 2015 óta veszek részt a Neveléstudomány című folyóirat szerkesztésében eleinte asszisztensként, majd olvasószerkesztőként.

 

PÁLKUTI ANIKÓ olvasószerkesztő

1991-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen szereztem meg első diplomámat mint magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv szakos középiskolai tanár. 2019-ben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán mentorpedagógus szakvizsgát tettem. Munkahelyemen, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban magyar nyelv és irodalom szakos tanárként dolgozom, mesterpedagógus fokozattal rendelkezem. 2020 óta az Oktatási Hivatal magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgabizottságának tagjaként dolgozom. Jelenleg az ELTE PPK Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója, 2022 óta az ELTE PPK Neveléstudomány folyóirat egyik olvasószerkesztője vagyok. A győri bencés gimnáziumban diákokat készítek fel a Kazinczy Szép Magyar Beszéd, a Bolyai Anyanyelvi és az Édes Anyanyelvünk versenyekre, mesterprogramom része a kreatívírás fejlesztése. A tervezett doktori disszertációm címe: A leánytanulók neveléstörténetének bemutatása a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban 1905-1918 és 2008-tól napjainkig.

 

PÉNZES DÁVID rovatszerkesztő és tördelőszerkesztő

A Káldor Miklós Kollégium kollégiumi nevelőtanára, emellett utazó gyógypedagógus vagyok (logopédus) a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél. Doktori értekezésemet, amelynek címe: A neveléstudományi elit átalakulása a Rákosi-korszakban, 2021-ben védtem meg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. A Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció folyóiratnál a Szemle rovatot vezetem. Kutatási területem az 1945-öt követő időszak neveléstörténete, oktatáspolitika-története.

 

SZABÓ LILLA szerkesztőségi titkár

Tanulásban akadályozottak szakirányos gyógypedagógus és neveléstudományi mesterszakos bölcsész vagyok. Doktori tanulmányaimat az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában végeztem. Jelenleg a disszertáció elkészítése mellett tanársegédként dolgozom a Neveléstudományi Intézetben. Tagja vagyok a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoportnak. Kutatási érdeklődésem nyomán a tanulók iskolai kötődésének vizsgálatával, valamint ennek különböző tényezőkkel, például a szubjektív jólléttel való összefüggéseinek feltárásával foglalkozom. 

 

SZENTE DORINA ESZTER olvasószerkesztő

2013-ban az ELTE PPK-n végeztem pedagógiai asszisztens alapképzésen. Ezt követően 2015-ben neveléstudomány szakos bölcsész diplomát szereztem, 2021-ben pedig az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Doktori Iskolájában szereztem PhD. fokozatot történeti és elméleti neveléstudomány témakörében. Ez idő alatt kutatási területeim érintették a pedagógiatörténetet, nőtörténetet, különös tekintettel a 20. század első felére, valamint a pedagógiai antropológiát. Kutatásaimat számos nemzetközi és hazai konferencián mutathattam be. 2020-tól a Magyar Táncművészeti Egyetem, Pedagógia és Pszichológia tanszékének egyetemi adjunktusa vagyok, ahol oktatói és kutatói feladatokat látok el.

 

TÓKOS KATALIN rovatszerkesztő

Végzettségemet tekintve pedagógia-magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok. 2009-ben szereztem doktori fokozatot az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában, identitáskutatás témában. 2010-tól dolgozom az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében, jelenleg egyetemi adjunktusként. A Pedagógusok, Pedagógus Szakmai közösségek és Pedagógusképzés Kutatócsoport tagja vagyok, fő kutatási érdeklődésem a pedagógusok szakmai identitása, pedagógusképzés, pedagóguskutatás és narrativitás a pedagógiában. Oktatóként a Pedagógia Ba képzésben, a Neveléstudományi Ma szakon és a tanárképzésben vannak kurzusaim. A Neveléstudomány online folyóirat 2013-as alapítása óta tagja vagyok a szerkesztőségnek, először a folyóirat titkáraként, majd olvasószerkesztőként és rovatszerkesztőként segítettem/segítem a lap munkáját.