A folyóiratról

A Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció című online folyóiratot 2013-ban indította útjára munkatársaival prof. dr. Vámos Ágnes. Kiadója az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kara, gondozója a Kar Neveléstudományi Intézete.

Szerkezetét tekintve a folyóiratnak két nagyobb rovata van. A Tanulmányok rovat három alrovatot tartalmaz: a Kitekintés alrovat a nemzetközi térben megjelenő idegen nyelvű írásokat, illetve egy téma nemzetközi tudományos helyzetét bemutató tanulmányokat közöl. A Fókusz alrovatban tematikusan összefüggő írásokat, egy-egy, a neveléstudomány szempontjából érdeklődésre számot tartó téma új kutatási eredményeit közli, esetenként felkért szerzőktől/vendég szerkesztővel. A Körkép alrovat olyan szerzőket vár, akik új tudományos kutatási eredményeik közlésére vállalkoznak. A lap ezzel is törekszik biztosítani a tudomány szabad áramlását. A benyújtott Tanulmányok elbírálása mindkét irányban anonim szakmai bírálattal/lektorálással (peer review) történik. A Szemle rovat öt alrovatot tartalmaz: az Aktuális olvasnivaló alrovat a magyar és a külföldi szakirodalom újabb kiadványairól közöl ismertetést, a Kulcskérdések alrovat egy témához tartozó szakirodalmak kritikáit, az Újra olvasva alrovat a régebben megjelent szakirodalmak mai olvasatát, a Nézőpontok alrovat egy kiadványról több szerző véleményét publikálja. A Szemle rovatban lehetőség van Lapszemlére is.

A folyóiratban megjelenő cikkeket széles szerzői körből, a neveléstudományok és a társ- és rokontudományok magyarországi és külföldi kutatóitól és a nevelés tudományos és minőségi művelését fontosnak tartó pedagógusoktól, oktatóktól, fejlesztőktől várjuk. A folyóirat lapszámai angol tartalomjegyzékkel, tartalmi összefoglalókkal és szerzői bemutatkozásokkal jelennek meg.

A folyóirat eredeti, saját, korábban még nem publikált, illetve más folyóiratnál, kiadványnál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik. A cikkek benyújtásával és közzétételével kapcsolatos részletes információért keresse fel a SZERZŐINKNEK fület!  Itt található a szerzői nyilatkozat, amelynek visszaküldésével a kéziratának benyújtásakor a szerző(k) a lap irányelveit automatikusan elfogadja. A Kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (ún. pre-print verzióit) közzé tegyék (e-mailen a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetve egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata, s hogy a végső változat megjelenése a Neveléstudomány folyóiratban várható. Ha a cikk végső változata már megjelent, akkor engedélyezett a szerzőnek a post-print változat használata; ebben az esetben meg kell adnia a Neveléstudomány folyóiratban való megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

A periodika Open Access (Gold). A dokumentumok elektronikus formában szabadon elmenthetők, másolhatók; változtatások nélkül, a forrásra való hivatkozással használhatók. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat. Bármilyen terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Elektronikus változatára a CC BY-NC-ND (Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) licenc feltételei érvényesek.

Lapunk ideggennyelvű publikációinak megjelenését az ELTE Folyóiratfejlesztési Alap támogatja