Vietnámi óvodapedagógusok nézetei a technológia óvodai alkalmazásáról: előnyök, akadályok és a fejlesztés lehetőségei
PDF (English)

Kulcsszavak

óvodapedagógusok, technológia, előnyök, akadályok, fejlesztési intézkedések

Hogyan kell idézni

Tran, V.-N., Hoang, P. T. D., Truong, H. T. T., Doan, V.-C., Hoang, A.-D., & Nguyen, T.-V. (2024). Vietnámi óvodapedagógusok nézetei a technológia óvodai alkalmazásáról: előnyök, akadályok és a fejlesztés lehetőségei. Neveléstudomány | Oktatás – Kutatás – Innováció, 12(1), 18–28. https://doi.org/10.21549/NTNY.44.2024.1.2

Absztrakt

A technológia integrációja az óvodai nevelésben az elmúlt években jelentős figyelmet kapott. Pedagógusok és kutatók tárják fel a tanulási eredmények javításának és a kisgyermekek bevonásának lehetőségét. Bár egyes tanulmányok megerősítették, hogy a pedagógusok nézőpontja befolyásolja a technológia óvodai csoportokban való alkalmazásának hatékonyságát, több kutatásra van szükség ahhoz, hogy megismerjük a vietnami óvodapedagógusok véleményét. Jelen tanulmányunkban az óvodapedagógusok nézőpontját vizsgáltuk a technológia használatának előnyeiről és megvalósíthatóságáról, a beépítése során felmerülő akadályokról, valamint arról, hogy milyen intézkedések javíthatnák annak óvodai alkalmazását. Kvantitatív kutatási stratégiánk során kérdőíves módszert alkalmaztunk. A kérdőívet 249 óvodapedagógus töltötte ki a vietnámi Thua Thien Hue tartományban. Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét pedagóguscsoport (a nemzeti minőségi szabványoknak megfelelő és az annak nem megfelelő óvodák pedagógusai) általában pozitívan ítéli meg a technológia előnyeit és óvodai környezetben történő alkalmazhatóságát. A technológiát olyan eszköznek tekintették, amely fokozza az elkötelezettséget, külső forrásokat hoz az óvodába, élvezetessé teszi a tevékenységeket, és támogatja a szülőkkel való kommunikációt. A két csoport között azonban voltak kisebb különbségek, a nemzeti minőségi szabványoknak megfelelő óvodák pedagógusai valamivel pozitívabban álltak a kérdéshez. A technológia integrációjának akadályai közé tartozott a nem megfelelő felszereltség, a technikai támogatás hiánya, az elavult eszközök, a korlátozott képzési lehetőségek és a tantervi hiányosságok.

https://doi.org/10.21549/NTNY.44.2024.1.2
PDF (English)
Copyright (c) 2024 Szerző

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.