Innováció a pénzügyőri szakmatörténet oktatásban
PDF

Kulcsszavak

innováció, pénzügyőr szakmatörténet, módszertan, kompetencia, Z generáció

Hogyan kell idézni

Czene-Polgár, V., & Szabó, A. (2023). Innováció a pénzügyőri szakmatörténet oktatásban. Neveléstudomány | Oktatás – Kutatás – Innováció, 11(2), 44–54. https://doi.org/10.21549/NTNY.41.2023.2.4

Absztrakt

A tanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Kara Vám- és Pénzügyőri Tanszékének első évfolyamos adó- és pénzügyi nyomozó, valamint vám- és pénzügyőri szakirányos hallgatói számára indított szakmatörténeti kurzuson alkalmazott oktatásmódszertani megoldásokat mutatja be. Ezek mindegyike – az oktatók szándéka szerint – a pénzügyőri szakmatörténet és hivatástudat elmélyítését szolgálja a Z generáció körében. A kurzusok lezárásakor a részt vevő hallgatók körében kérdőíves felmérést végeztünk, azt vizsgálva, hogy alkalmas-e és milyen mértékben a szakmatörténeti kurzus és a keretei között szervezett kalandtúra olyan – a rendészeti oktatásban hangsúlyozottan fontos – kompetenciák fejlesztésére, mint például a hallgatók közötti együttműködés, a kritikus gondolkodás, a problémakezelés vagy az empátia, valamint hogy ezek a módszerek mennyire voltak célravezetőek, az érintett hallgatók innovatívnak értékelték-e azokat. A kérdőívet a kurzus valamennyi résztvevője (N=46) megkapta, és 39 fő (84,7%) ki is töltötte. Eredmény: a felmérés alapján a szakmatörténeti kurzusok, továbbá a kalandtúra során a hallgatók szerepe felértékelődött az oktatókéhoz képest, továbbá mindkét esetében kiemelkedik a közösségépítő és/vagy -erősítő szerep. A szakmatörténet oktatása jól megválasztott komplex módszerrel sikeres és hatékony lehet. Segít a hivatástudat megalapozásában és erősítésében.

https://doi.org/10.21549/NTNY.41.2023.2.4
PDF
Copyright (c) 2023 Szerző

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.