Pathos és válasz. Bernhard Waldenfels „esztétikájáról”

Szerzők

  • Kristóf Zámbó ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.16

Kulcsszavak:

Bernhard Waldenfels, esztétika, affektivitás, esztétikai tapasztalat

Absztrakt

Berhard Waldenfels 2010-ben megjelent Sinne und Künste im Wechselspiel című kötetében a kortárs filozófiai, esztétikai, etikai diskurzus egyik központi témájához kapcsolódva, az affekció és affektivitás kérdéskörét az esztétika, a műtapasztalat felől tematizálja. Az esztétikai tapasztalat azon lényegi momentuma, amit hagyományosan megütközésnek nevezünk, éppen a tapasztalatban állandóan jelenlévő pathikus elemre mutat rá. Az itt következő vizsgálódás Waldenfels gondolatmenetét követi végig, arra koncentrálva, miként lazítja föl a tapasztalat pathos felöli elgondolása a husserli fenomenológia intencionalitás-elméletét, miként kapcsolódik a pszichoanalitkus hagyományhoz, valamint a kortárs képtelmélethez, küldönös tekintettel a deixis és a gesztus témakörére.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-10-01

Hogyan kell idézni

Zámbó, K. (2014). Pathos és válasz. Bernhard Waldenfels „esztétikájáról”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 187–195. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.16

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus