Az érvelések retorikai és dialektikai dimenziói a pragma-dialektikában

Szerzők

  • Gábor Forgács BME

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.11

Kulcsszavak:

pragmadialektika, argumentációelmélet

Absztrakt

A filozófiában zajló vitákban gyakorta előforduló jelenség a retorikai célok és a racionális diszkussziónak való megfelelés ütközése. A dolgozat az egyrészt a popperi kritikai racionalitásra, másrészt pedig a grice-i és searle-i pragmatikai elméletekre építő pragma-dialektikai argumentációelmélet belső problémáit igyekszik feltárni. Dolgozatomban az elmélet által létrehozott kritikai párbeszéd keretelméletében jelen lévő dialektikai és retorikai célok közt megjelenő érdekütközést igyekszem vizsgálni. A kritikai párbeszéd résztvevőinek egyrészt be kell tartania a kritikai ésszerűség bizonyos kollektív normáit, másrészt viszont igyekeznek érvelésüket a lehető leghatékonyabban prezentálni a közönség felé. Hogyan lehetséges az egyéni és a kollektív célok összeegyeztetése a pragma-dialektikai elméletben, ha a párbeszédben résztvevő két fél célja épp az, hogy érveikkel egymással ellentétes nézetek igazságáról győzzék meg az ésszerű döntőbírót?

##submission.downloads##

Megjelent

2014-10-01

Hogyan kell idézni

Forgács, G. (2014). Az érvelések retorikai és dialektikai dimenziói a pragma-dialektikában. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 129–137. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.11

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus