Sigmund Freud és Otto Weininger „vitája” az antiszemitizmus és a lélektan megítéléséről

Szerzők

  • Rita Varga DE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.6

Kulcsszavak:

Freud, Weininger, antiszemitizmus, lélektan

Absztrakt

Eszmetörténeti szempontból indokoltnak tűnhet Freud és Weininger nézeteinek összevetése. Weininger egyetlen életében megjelent művében kísérletet tett a kortárs pszichológia filozófiai indíttatású meghaladására, egy önálló karakterológia kifejlesztésére. Bár a munka több szempontból is vitatta a pszichoanalízis téziseit és jelentőségét, annak egyes elképzeléseit mégis felhasználta az új koncepció kidolgozása során. Röviden bemutatnám a két bécsi szerző „vitájának” hátteréül szolgáló plágium-botrányt; megpróbálnám rekonstruálni az egyes elméletalkotók véleménykülönbségei mögött rejlő összetett struktúrát. Kísérletet tennék arra, hogy a nézeteltérés egyik legfőbb okát a zsidóság megítélésében mutassam ki. A tanulmányban ezért a két gondolkodó antiszemitizmusra vonatkozó nézetkülönbségének filozófiai konklúzióit is megvizsgálnám.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-10-01

Hogyan kell idézni

Varga, R. (2014). Sigmund Freud és Otto Weininger „vitája” az antiszemitizmus és a lélektan megítéléséről. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 69–78. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.6

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus