A tények és a teória. A vita a Protestáns etikáról és a Világvallások gazdasági etikája

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.5

Kulcsszavak:

Weber, Protestáns etika, Világvallások gazdasági etikája

Absztrakt

Max Weber Protestáns etika tanulmányai 1904 és 1906 között jelentek meg. Alaptézisük, hogy a protestáns „világon belüli aszkézis” etikájának kauzális jelentősége van a modern Nyugat kapitalista szellemének kialakulásában. E teóriát a kor számos gondolkodója illette a túlzott általánosítás kritikájával, főként gyakorlati példákat hozván fel ellene. Az ellenvetésekre írott „antikritikáiban” Weber hangsúlyozza, a) az, hogy egy jelenség adott esetben kauzális jelentőségű, nem implikálja kizárólagos jelentőségét, b) nem jelenti, hogy minden esetben ugyanilyen szerepe volna, c) a modern nyugati kapitalista szellemet nem szabad összetéveszteni a kalkulatív jellege révén „kapitalista” gazdasági formával. Tanulmányomban azt vizsgálom meg, hogyan árnyalják az antikritikák a Protestáns etika alaptézisét, és miként kristályosodik ki bennük a Világvallások gazdasági etikájának alapstruktúrája.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-10-01

Hogyan kell idézni

Takó, F. (2014). A tények és a teória. A vita a Protestáns etikáról és a Világvallások gazdasági etikája. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 57–68. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.5

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus