Bayle és a „belles lettres”. Egy szkeptikus érvei a bölcsészettudomány mellett

Szerzők

  • Ádám Smrcz ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.3

Kulcsszavak:

Pierre Bayle, szkepticizmus, bölcsészettudomány

Absztrakt

Hosszú ideje rejtély övezi Pierre Bayle-nek nem csak a tudáshoz, hanem a szkepticizmushoz való viszonyát is. A hugenotta gondolkodót bélyegezték már akadémiai szkeptikustól kezdve pürrhónista fideistán át ateistáig mindenféle címkékkel. Dolgozatomban Bayle-t egy olyan – nem éppen bevett - nézőpontból mutatom be, mely a szerzőt, mint a szkepticizmust meghaladni kívánó gondolkodót mutatja nekünk. Ezen törekvésében pedig meghatározó szerep jut a bölcsészettudományoknak, melyek segítségével egy probabilista tudáseszmény látszik megvalósíthatónak, mely egyúttal szorosan integrálódik egy olyan gyakorlati filozófiai programba, mely Bayle munkásságának egyéb állomásai során meghatározónak bizonyult (itt elsősorban az abszolutista állam és a vallási türelem eszméit kell említenünk). Írásomban  tehát egy olyan Bayle-képet kívánok bemutatni, melyben a legmagasabb rendű tudás a bölcsészettudományok terrénumán belül keresendő.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-10-01

Hogyan kell idézni

Smrcz, Ádám. (2014). Bayle és a „belles lettres”. Egy szkeptikus érvei a bölcsészettudomány mellett. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 31–41. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.3

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus