A történelmi haladás értelmezhetőségének problémája antik görög kontextusban

Szerzők

  • Kristóf Joób ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.2.9

Kulcsszavak:

Löwith, történelemfilozófia, történelmi fejlődés, ciklikusság

Absztrakt

Világtörténelem és üdvtörténet című művében Karl Löwith az újkori történelemfilozófiai gondolkodás bibliai gyökereit kutatja. Ennek az úgynevezett szekularizációelméletnek az egyik lényegi eleme, hogy éles különbséget tesz az ó- és újszövetségi, illetve az „antik” történelemfelfogás között. Az „antik” történelemszemlélet elemzése kapcsán Löwith görög példákat vesz sorba. Elsősorban Hérodotoszt, Thuküdidészt és Polübioszt, és az ő szövegeikkel igyekszik illusztrálni, hogy mit is jelent a „ciklikus” antik történelemkép. Löwith e meglehetősen sommás ítélete kapcsán ugyanakkor érdemes közelebbről is megvizsgálni, hogy hogyan is jelenik meg a haladás és ciklikusság viszonya a görög történelemszemléletben. A probléma természetesen korántsem korlátozódik a kifejezetten történetírói munkákra. Hésziodosz, Xenophanész, Empedoklész, Anaxagorasz, Platón és Arisztotelész esetében is lehet azonosítani olyan szöveghelyeket, amelyek direkt vagy kevésbé direkt módon utalnak arra, hogy mit gondoltak a történelmi fejlődésről.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Joób, K. (2019). A történelmi haladás értelmezhetőségének problémája antik görög kontextusban. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 12(2), 133–142. https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.2.9

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus