A tulajdon és az igazságosság viszonya Hume-nál

Szerzők

  • János Lehr ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.2.5

Kulcsszavak:

Hume, Locke, tulajdon, társadalomfilozófia

Absztrakt

Tanulmányomban David Hume tulajdonnal foglalkozó téziseit elemzem, különös tekintettel a John Locke-kal szemben megfogalmazott kritikájára. Amellett érvelek, hogy Hume elmélete nem egyszerűen Locke tételeinek cáfolata akart lenni, hanem az eredeti teória egy sajátos, modernizált változata is. Írásom első részében bemutatom, miért nyújtanak szignifikáns segítséget Hume érzelmekről szóló fejtegetései társadalomfilozófiájának alaposabb megértésében. A második részében ismertetem Locke és Hume tulajdonelméleteinek legfontosabb hasonlóságait és ellentéteit. A harmadik részében pedig felvázolom Hume gazdaságfilozófiai teóriájának azon alapvetéseit, melyek kora úttörő elképzelései voltak.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Lehr, J. (2019). A tulajdon és az igazságosság viszonya Hume-nál. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 12(2), 77–91. https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.2.5

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus