A vita „maximuma”. Amikor a hatásosság fontosabb a racionalitásnál

(Első válasz "a vita minimuma" vitaindítóra.)

Szerzők

  • Dániel Bárdos BME
  • Hédi Virág Csordás BME
  • István Danka BME
  • Alexandra Karakas BME

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.10

Kulcsszavak:

a vita minimuma

Absztrakt

A jelen munka válasz Rosta Kosztasz A vita minimuma című vitaindítójára. Rosta egy, a Magyar Filozófiai Szemle hasábjain zajló vita kapcsán a „hazai filozófiai közbeszéd hanyatlására” hívja fel a figyelmet, rámutatva e hanyatlás néhány lehetséges okára – különösen a vitát sok vonatkozásban átható analitikus-kontinentális ellentétre –, valamint a filozófusközösség feladatait hangsúlyozva e feltételezett hanyatlás kapcsán. Rosta tematizálja a nevezett vita – a fent említett analitikus-kontinentális szembenállástól nem független – ideológiai töltetét, személyeskedő hangvételét és „redundanciáját”, amely abból fakad, hogy a felek „csak azt tudják közölni a filozófiai irányzatok feszültségéről, amit eleve magukkal hoztak”. Miután az Elpis helyet ad a vitaindítóra reagáló hozzászólásoknak, lehetőség nyílik arra, hogy megvitassuk: mi a vita minimuma, átlépték-e ezt a felek a kérdéses vitában, és persze mihez kezdjünk azzal, ha ezt valaki átlépi. Ezen kérdések közül az első kettőre határozott választ kínálunk, beismerve: a harmadikra az általunk alkalmazott elméleti keret nem ad válaszokat.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-01

Hogyan kell idézni

Bárdos, D., Csordás, H. V., Danka, I., & Karakas, A. (2022). A vita „maximuma”. Amikor a hatásosság fontosabb a racionalitásnál: (Első válasz "a vita minimuma" vitaindítóra.). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), 133–152. https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.10

Folyóirat szám

Rovat

Kritérion