Az ontológiai ugráson innen és túl – az idős Lukács egy lehetséges (militáns) olvasata

Szerzők

  • István Szentistványi

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.8

Kulcsszavak:

időskori Lukács, kritikai társadalomontológia, kontrafaktuális olvasat, posztleninizmus, tőkelogika, tertium non datur

Absztrakt

Az ezredfordulót követő Lukács-recepció (továbbra is) erősen megosztott, de abban majdnem egységes, hogy az időskori munkásságot rendkívül kritikusan ítéli meg. A dolgozat ahhoz a megközelítéshez kapcsolódik, amelyik Lukács életművét nagyjából egységesnek látja, így az időskori művek egy részét is izgalmasnak (és aktuálisnak) tekinti. Ezen írások közül a(z úgynevezett) Demokrácia-brosúrát emelem ki, amelyet egyenesen Lukács időskori főművének tekintem. Mivel a megírás idejében nem fejthette ki hatását, ezért érdemes inkább egyfajta kontrafaktuális olvasatát adni: mi lett volna, ha az írás keletkezése idején a nyilvános közbeszéd érdemi részévé válhatott volna? A dolgozat utolsó egységében amellett érvelek, hogy a konszenzuálisan elfogadott tertium datur megközelítés nem következik az időskori Lukács munkásságából, illetve a Demokrácia-brosúra (szerkezete) sem támasztja ezt alá. Sokkal inkább jellemzi az a dichotóm szerkezet, amely a tőkelogika uralma és annak meghaladása között teremt kibékíthetetlen ellentétet.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-01

Hogyan kell idézni

Szentistványi, I. (2023). Az ontológiai ugráson innen és túl – az idős Lukács egy lehetséges (militáns) olvasata. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 109–123. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus