Marc Richir és a fenomenológia új megalapozása

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.6

Kulcsszavak:

Richir, Husserl, fenomenológia, fantázia, észlelés

Absztrakt

A cikkben az úgynevezett új francia fenomenológia egyik központi alakjának tartott Marc Richir kései műveinek alaptézisét mutatom be. Richir szerint a fenomenológia nem alapozható az észlelés primátusának gondolatára. E hagyományos elképzeléssel szemben Richir a fenomenológia új megalapozását az észlelés és a fantázia regisztereinek architektonikus felcseréléseként képzeli el. Az új fenomenológia legalapvetőbb szintjén fantáziamegjelenésekkel van dolgunk és az észlelés csupán a fantázia bizonyos megalvadása révén válik lehetővé. A fantázia fogalmára Richir Husserl kézirataiban talál rá. Ugyanakkor Husserl fantáziafenomenológiájának egy sajátos értelmezését adja. A szövegben ezen értelmezés főbb pontjait vázolom fel a képzelet és a fantázia közti különbségre, az időiség problémájára, a „perceptív” fantáziára és az észlelés transzcendentális dedukciójára fektetvén a hangsúlyt.

##submission.downloads##

Megjelent

2018-04-01

Hogyan kell idézni

Fazakas, I. (2018). Marc Richir és a fenomenológia új megalapozása. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 11(1), 69–82. https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.6

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus