Hogyan válik az anatómia sorssá? A freudi pszichoanalízis feminista recepcióiról

Szerzők

  • Kata Dóra Kiss ELTE / CEU

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.3

Kulcsszavak:

Freud, pszichoanalízis, személyiségfejlődés, gender, feminizmus

Absztrakt

A Sigmund Freud által megalapozott pszichoanalitikus személyiségfejlődési modell nemcsak megalapozta a mai pszichotudományokat, de a nyugati ember önmeghatározásának implicit részévé vált. Eszerint az ödipális helyzet a szubjektivitás kialakulásának genezise, a kasztrációs félelem pedig a nemi differenciálódás alapja. Freud tehát a falloszt helyezi a pszichoszexuális fejlődés középpontjába, ezzel egy biológiai indokot szolgáltat a nők ontológiai és társadalmi alárendeltségének magyarázatára. A cikk arra keresi a választ, hogy hasznos lehet-e a pszichoanalízis elmélete az orvosi gyakorlat vagy a kritikai tudományok számára mindamellett, hogy az azt megalapozó pszichoszexuális fejlődési modell a nőkre nézve igen problematikus. Ennek vizsgálatához olyan – az analízis, filozófia és nyelvészet határterületein mozgó – genderszempontú bírálatokat veszek sorra, melyek nem elvetni, hanem újragondolni és alkalmazni kívánják a freudi személyiségfejlődési modellt.

##submission.downloads##

Megjelent

2018-04-01

Hogyan kell idézni

Kiss, K. D. (2018). Hogyan válik az anatómia sorssá? A freudi pszichoanalízis feminista recepcióiról. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 11(1), 31–42. https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.3

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus