A játék fogalmának hatóköréről – Heidegger, Fink és Gadamer

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.1.3

Kulcsszavak:

fenomenológia, játék, Heidegger, Fink, Gadamer

Absztrakt

A német fenomenológia két meghatározó alakja, Eugen Fink és Hans-Georg Gadamer is 1960-ban jelentette meg talán legjelentősebb kötetét. A két műben közös, hogy a játék fogalma a filozófiai elméletalkotás számára meghatározó jelentőségűvé válik, s hogy a játék fogalmát elsősorban nem antropológiai-kulturális vonatkozásban szerepeltetik, hanem mint ontológiai-kozmológiai kulcsfogalmat mutatják be. Jóllehet a két filozófus törekvése ebben a vonatkozásban párhuzamba állítható, mégis, egy szorosabb olvasat számára a gondolatrendszerek közötti különbségek igen markánsan megjelennek. A tanulmány célja, hogy a gondolkodói pályákon felbukkanó koncepcióváltásokat és hangsúlyeltolódásokat is érzékenyen követve megragadhatóvá tegye, milyen teoretikus motivációk mentén és milyen következményekkel különbözik el egymástól a két fenomenológiai elmélet.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-01

Hogyan kell idézni

Nyírő, M. (2019). A játék fogalmának hatóköréről – Heidegger, Fink és Gadamer. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 12(1), 39–60. https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.1.3