A játék fogalma és szerepe Edmund Husserl ismeretelméletében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.1.2

Kulcsszavak:

Husserl, fenomenológia, játék

Absztrakt

Jóllehet a fenomenológiai gondolkodásban a játék fogalma meghatározó szerepet tölt be, a szakirodalom mégis kevés kísérletet tett ennek a terminusnak a husserli filozófiában való elhelyezésére. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy egy ilyen olvasat fontos adalékokat szolgáltathat Husserl gondolkodásának teljesebb megértéséhez. A husserli szövegkorpuszban ugyanis a játék ontifikációként és neutralizációként is megjelenik. Ezek a játéktevékenységet részint mint komolyan vett foglalatosságot tárják elénk, részint viszont éppen mint olyan semlegesítő viszonyulást, amely elveszi valaminek az élét. A tanulmányban megmutatom, hogy a játékfogalom milyen szisztematikus szerepet tölt be a husserli gondolkodás bizonyos területein, így a képtudat, a fenomenológiai redukció, az eidetikus redukcióhoz kötődő szabad imaginárius variáció és a tudomány intencionális történelemfilozófiájának területén, és amellett érvelek, hogy a játék Husserl szerint az emberi egzisztenciastruktúra konstitutív eleme.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-01

Hogyan kell idézni

Marosán, B. (2019). A játék fogalma és szerepe Edmund Husserl ismeretelméletében. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 12(1), 29–38. https://doi.org/10.54310/Elpis.2019.1.2