Bevezetés „A tudat aspektusai” című tematikus rovat elé

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.1

Absztrakt

2022. május 19–20. között került sor a Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet közös, éves konferenciájára „A tudat aspektusai” címen. A rendezvény sikeres volt, nagy érdeklődés kísérte, az eseményen összesen 34 előadás hangzott el, ebből hat plenáris beszéd (Boros Gábor, Farkas Katalin, Komorjai László, Popovics Zoltán, Wilhelm Schmidt-Biggermann, Vajda Mihály).
A konferencia során a fenomenológiai mozgalom egyik centrális, talán legfontosabb fogalmát járták körül a résztvevők, nevezetesen a tudat fogalmát. Egy olyan fogalomról van szó, mely végig Husserl és az őt követő fenomenológusok vizsgálódásainak középpontjában állt. Ki kritikailag viszonyult hozzá, mint Heidegger, ki pozitívan és megerősítőleg, mint a mozgalom tagjainak jellemző többsége. De még Heideggernél is, aki érett korszakától (legkésőbb 1920-tól kezdődően) erősen kritikus volt a tudat fogalmával szemben, hiszen a megjelenés eseménye mindenekelőtt az ittlétre volt vonatkoztatva, mint a Lét megjelenése vagy az ittlét önmegjelenése, még ő is oly módon írta le a megjelenést, ami a hagyományos filozófia fogalomtárában ezer szálon kötődött a tudat fogalmához. A konferencia alkalmával a résztvevők – az előadók és a közönség tagjai – az egyénre, a szubjektumra vonatkoztatott megjelenés, avagy a szubjektum általi megjelenítés terminusaiban értelmezett tudat formáit, regisztereit vették tüzetesebben górcső alá – mindenekelőtt a fenomenológia kontextusában, de egyes előadásokban a fenomenológián kívül is, illetve ahogyan az ma a különböző interdiszciplináris kutatásokban megjelenik.
Az Elpis folyóirat alábbi, tematikus blokkját öt darab, a konferencián elhangzott kiváló előadás, hasonlóan kiváló és jól sikerült, tanulmánnyá átdolgozott, írásos változata alkotja. A blokk szerzői közül hárman már jelentős teljesítményt maguk mögött tudó, a hazai filozófiai élet meghatározó szereplői közé tartoznak (Dornbach Márton, Horváth Lajos, Popovics Zoltán), ketten pedig még pályájuk viszonylag kezdeti szakaszán álló, kimagasló tehetségű kutatók (Sípos Andrea, Berta Gergely).
Mindegyik szöveg önálló gondolatokkal, elmélyült fejtegetésekkel és rendkívül eredeti, gyümölcsöző meglátásokkal gazdagítja a hazai filozófiai életet, azon belül is mindenekelőtt a kortárs magyar fenomenológiai diskurzust. Olyan szövegekről van szó, amelyekről bátran ki merem jelenteni, hogy a Magyarországon folyó kutatások élvonalát képviselik, és nemzetközi összehasonlításban is magabiztosan megállnák a helyüket. A blokkban szereplő valamennyi írás révén az olvasó olyan új információkkal gazdagodik a vizsgált terület vagy téma vonatkozásában, amelyekkel korábban nem rendelkezett, amelyek révén maga is tisztábban és világosabban fog látni az elemzett problémák, szerzők tekintetében. [...]

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-01

Hogyan kell idézni

Marosán, B. (2022). Bevezetés „A tudat aspektusai” című tematikus rovat elé. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), 7–10. https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.1

Folyóirat szám

Rovat

Bevezetés