Szimplikiosz a szabad választásról és arról, ami rajtunk múlik

Szerzők

  • Péter Lautner PPKE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.9

Kulcsszavak:

Szimplikiosz, Epiktétosz, Kézikönyvecske, szabad választás

Absztrakt

A dolgozat támpontokat kíván nyújtani ahhoz, hogy Szimplikiosz miként elemzi azt a viszonyt, amely egyfelől a vélekedés, vágy, törekvés és hárítás, másfelől pedig a szabad választás (προαίρεσις) között áll fenn. Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez írott kommentárjában ezt egy oksági viszonyként értelmezi, ahol a szabad választás hozza létre ezeket a lelki folyamatokat, nem pusztán irányt szab nekik. Ha jól működnek, akkor a vélekedés, vágy, törekvés és hárítás megjelenési formái lesznek az emberi autonómiának, miközben ennek az autonómiának a forrása a szabad választásban keresendő. A szabad választásnak azonban meg kell felelnie egy normatív kritériumnak, a természetnek, ami az illő cselekedetekhez vezet.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-04-01

Hogyan kell idézni

Lautner, P. (2020). Szimplikiosz a szabad választásról és arról, ami rajtunk múlik. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 111–118. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.9