A lelkiismeret fogalma Seneca morálpszichológiájában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.6

Kulcsszavak:

Seneca, sztoicizmus, lelkiismeret, morálpszichológia

Absztrakt

Írásomban arra a szerteágazó kérdésre keresem a választ, hogy a sztoikus Seneca milyen új lelki funkcióval (ha bármilyennel) ruházta fel a lélek vezérlő részét, a hégemonikont. A lelkiismeret (conscientia) fogalma egy olyan irodalmi műfajokat kombináló, nyelvileg komplex, gyakran szimbolikus-allegorikus kifejezésformában jelenik meg Seneca morálpszichológiájában, amit először egy történeti kontextusban tekintek át, hogy fogalomhasználatának a sajátosságait elemezzem. Ezt követően pedig arra teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam, hogyan illeszkedik Seneca conscientia fogalma korábbi, egymástól eltérő sztoikus emóciófelfogásokhoz, amely összehasonlítás eredményeképpen Seneca lelkiismeretfogalma, mint egy új lelki képesség rajzolódik ki.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-04-01

Hogyan kell idézni

Németh, A. (2020). A lelkiismeret fogalma Seneca morálpszichológiájában. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 69–84. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.6