A pürrhóni filozófia alapvonalai az arisztoklészi testimóniumban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.5

Kulcsszavak:

Pürrhón, Arisztoklész, pürrhonizmus, antik szkepticizmus

Absztrakt

Az Arisztoklész-testimónium (Euszebiosz, Felkészítés az Evangéliumra XIV. 18.1–4) alapján két eltérő és összeegyeztethetetlen Pürrhón-értelmezés bontható ki. Az egyik szerint Pürrhón sajátos, a dolgok meghatározatlanságára vonatkozó metafizikai nézete alapján szorgalmazta a vélekedés nélküli életet, a másik szerint viszont az emberi megismerőképesség elégtelen volta miatt gondolta úgy, hogy minden kérdésben fel kell függesztenünk ítéletünket. A tanulmányban áttekintem a két értelmezéstípus legfontosabb változatait, filozófiai és nyelvi megalapozottságukat, illetve a későbbi pürrhónikus mozgalomhoz való viszonyukat.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-04-01

Hogyan kell idézni

Veres, M. (2020). A pürrhóni filozófia alapvonalai az arisztoklészi testimóniumban. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 55–67. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.5