A homéroszi pszükhé a Phaidónban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.3

Kulcsszavak:

Platón, Phaidón, lélek, pszükhé, halhatatlanság

Absztrakt

Írásom Kebész kérdéséből indul ki: vajon „az ember halála után a lélek megmarad-e, és még akkor is lesz-e benne majd erő [dünamisz] és belátás [phronészisz]?” A megfogalmazás arra utal, hogy a lélek halhatatlanságának a filozófiai projektje egyúttal a hagyományos görög eszkatológia kritikáját is jelenti, ez pedig a homéroszi eposzok pszükhé-képének a radikális átírását kívánja meg, mégpedig három szempontból. (1) A lélek a halál után is megőrzi – sőt, elsődleges értelemben akkor nyeri el – igazi erejét, képességét, a belátást, a phronésziszt, (2) a haláltól nem szabad félni, mert nem rossz, hanem a legjobb dolog, ami az emberrel történhet, mert (3) a halálban lesz az, aki/ami valójában, lesz azonos igazi énjével, eszmél igazi önmagára.

Megjelent

2020-04-01

Hogyan kell idézni

Bárány, I. (2020). A homéroszi pszükhé a Phaidónban. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 25–39. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.3