Kitartó keresztény hit, részrehajló episztemikus mércék és a disszenzus kihívásai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.7

Kulcsszavak:

kereszténység, keresztény hit, metafilozófia, disszenzus, részrehajló episztemikus mércék

Absztrakt

Cikkemben amellett érvelek, hogy bizonyos nézetek, köztük a kereszténység prominens változatai, immunisak a metafilozófia és a társas ismeretelmélet által tematizált disszenzus- vagy nézetkülönbség-problémára. Először megfogalmazok két disszenzusból kiinduló szkeptikus argumentumot – a konciliacionista és a torzításérvet –, majd bevezetem a részrehajló episztemikus mércék fogalmát. Ezek után azt igyekszem megmutatni, hogy a részrehajló episztemikus mércéket tartalmazó nézetek híveinek nincs okuk elfogadni a két érv egy-egy premisszáját. Végül megválaszolok két ellenvetést a részrehajló episztemikus mércék által motivált kitartással szemben: hogy az ilyen kitartás megbízhatatlan, illetve erénytelen.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-01

Hogyan kell idézni

Békefi, B. (2022). Kitartó keresztény hit, részrehajló episztemikus mércék és a disszenzus kihívásai. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), 89–102. https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.7