Eldologiasodás a Globális Társadalmi Gyárban. Lukács jelentősége a kapitalizmus globális szemléletében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.5

Kulcsszavak:

Lukács György, eldologiasodás, elidegenedés, világrendszer-elemzés, autonomizmus

Absztrakt

E tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy Lukács György eldologiasodásfogalma mit képes hozzáadni a kapitalizmus globális értelmezéseihez. A latin-amerikai dependencia- és informalitáskutatások, a részben azokból kinőtt világrendszer-elemzési hagyomány, továbbá az autonomista marxizmusból kinőtt elemzési keretek egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a globális kapitalizmusban nem a folyamatos racionalizáció a tőkés felhalmozás előfeltétele és nem szándékolt következménye, hanem a tőkés felhalmozás a különböző racionális és irracionális, formális és informális, bérmunkán alapuló és fizetetlen munkán alapuló termelési tevékenységek különböző léptékű összekapcsolódásán nyugszik. Ezért az informális, illetve nem bérmunka jellegű munkaformák is végső soron értéktöbbletet termelnek a tőkének. A tanulmányban először bemutatom Marx fogalmait az elidegenedésről és nem termelő munkáról, majd e másodikat kritikának vetem alá, végül áttekintem az elidegenedés és az eldologiasodás jelenségét a Globális Társadalmi Gyárban.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-01

Hogyan kell idézni

Csányi, G. (2023). Eldologiasodás a Globális Társadalmi Gyárban. Lukács jelentősége a kapitalizmus globális szemléletében. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 57–71. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.5

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus