Agrárpolitikai kihívások és jogszabályalkotás a korai Kádár-korban

Történeti források szövegelemzése és szövegbányászati vizsgálata

Szerzők

  • Orsolya Ring Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • László Kiss Társadalomtudományi Kutatóközpont

DOI:

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2020.3.1030

Kulcsszavak:

történettudomány, szövegbányászat, osztályozás, topikmodellezés, digitális bölcsészet

Absztrakt

Tanulmányunkban a magyarországi kollektivizálás második hullámát egy, a társadalomtudományban használatos módszer adaptálásának segítségével vizsgáljuk, rámutatva, hogy a nagy adatbázisok elemzése milyen nagyobb, általánosabb történettudományi összefüggések levonására kínál lehetőségeket. Majd ugyanezt a kutatási kérdéskört egy szövegbányászati módszer, az úgynevezett topikmodellezés alkalmazásával elemezzük. Írásunk célja annak illusztrálása, hogy az egyre nagyobb számban elérhető digitális gyűjteményeknek a hazai történettudomány számára még részben újfajta módszerekkel történő elemzése milyen lehetőségeket és korlátokat rejt magában. Elemzésünk a korai Kádár-korszak agrárpolitikai
jogszabályalkotásának vizsgálatát végzi el, arra a fő kutatási kérdésre keresve a választ, hogy milyen módon tükröződik vissza a jogszabályalkotásban a korszak gazdaságpolitikája, milyen módon reagált a jogszabályalkotás a korszak gazdaság- és társadalompolitikai változásaival kapcsolatban felmerülő szabályozási igényekre. A témaalapú osztályozás mellett szövegeinket szövegbányászati módszerekkel is vizsgálat alá vesszük, elemzésünk harmadik részében pedig kísérletet teszünk a két módszer kombinálására – azzal a céllal, hogy összefüggést találjunk a CAP-kódkönyvben meghatározott közpolitikai topikok, konkrétabban az agrárpolitikai altopikok, valamint a topikmodellezés során kapott témák között.

Megjelent

2020-12-31

Hogyan kell idézni

Ring, Orsolya, és László Kiss. 2020. „Agrárpolitikai kihívások és jogszabályalkotás a Korai Kádár-Korban: Történeti források szövegelemzése és szövegbányászati vizsgálata”. Digitális Bölcsészet, sz. 3 (december):T:37-T:61. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2020.3.1030.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok