Publikációs etika

Publikációs etika és szabálytalanságok kezelésére vonatkozó nyilatkozat

 

Bevezetés. A tudományos publikációs folyamat etikai és szakmai elvei alapvető fontosságúak a kutatás minősége valamint a tudományos integritás fenntartásához. Jelen nyilatkozat a folyóirat publikációs folyamatában részt vevő szerzők, bírálók és szerkesztők etikai normáit és irányelveit fekteti le.

Publikáció és szerzőség. A benyújtott kéziratoknak eredeti kutatáson kell alapulniuk, és nem lehetnek korábban máshol publikált vagy publikálásra váró kéziratok. A szerzőknek kéziratukban pontosan és teljes körűen ismertetniük kell a kutatási módszereket, eredményeket és következtetéseket. A levelező szerzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kézirat végleges változatát valamennyi társszerző átnézze és jóváhagyja, és hozzájáruljon annak a folyóirathoz való benyújtásához. A cikkek közlését és benyújtását az OJS platformon kell feldolgozni az anonimitás megőrzése érdekében.

Szakmai bírálat. A folyóirathoz benyújtott valamennyi kézirat szigorú, kettős vak szakértői értékelésen esik át, amelyet az adott terület legalább két szakértője végez. A bírálók objektíven értékelik a kéziratokat, konstruktív visszajelzést adnak, és minden kéziratot bizalmasan kezelnek, a Digitális Bölcsészet/Digital Humanities szerkesztőbizottsága által megadott irányelvekeket és bírálati űrlapot követve. A bírálatok nem kerülnek közzétételre, és a folyóirat tulajdonát képezik. A bírálók az OJS platformon keresztül küldik be jelentéseiket az anonimitás fenntartása érdekében. Emellett a bírálóknak “továbbra is tiszteletben kell tartaniuk a bírálati folyamat bizalmas jellegét, és a bírálat után sem szabad a kézirat részleteit felfedniük". (https://publicationethics.org/sites/default/files/ethical-guidelines-peer-reviewers-cope.pdf)

Szerkesztői feladatok. A szerkesztők felelősek a publikációs folyamat minőségének és integritásának fenntartásáért. Döntéseiket a kézirat minősége, a folyóirat szempontjából való relevanciája alapján és megkülönböztetés nélkül kell meghozniuk. A szerkesztőknek azt is biztosítaniuk kell, hogy a szakértői bírálati folyamat tisztességes, objektív és időben lefolytatott legyen. A szerkesztők közlik a testület döntését, a bírálók jelentéseit és a végső döntéseket a (levelező) szerzővel.

Összeférhetetlenség. Minden szerző, bíráló és szerkesztő köteles nyilvánosságra hozni minden olyan lehetséges összeférhetetlenséget, amely befolyásolhatja objektivitását vagy ítélőképességét. A szerkesztőknek nem kezelhetnek olyan kéziratokat, amelyekben személyes vagy pénzügyi érdekeltségük van, a bírálók pedig kötelesek visszautasítani az olyan kéziratok bírálatát, amelyekkel kapcsolatban összeférhetetlenség merül fel.

Helyesbítés és visszavonás. A folyóirat elkötelezett a közzétett cikkekben esetlegesen előforduló hibák kijavítása mellett. Azok a szerzők, akik hibát találnak publikált munkájukban, azonnal kötelesek erről értesíteni a szerkesztőt, és együtt működni a javítási folyamatban. Visszavonást kell fontolóra venni, ha a közzétett munka bármely része csalásnak vagy plágiumnak bizonyult.

Szerzői jog és nyílt hozzáférés. A folyóirat betartja a szerzői jogi törvényeket, és megköveteli a szerzőktől a szerzői jogok átruházását a kiadóra. A folyóirat támogatja a nyílt hozzáférésű publikálást, és a cikkeket Creative Commons licenc (BY-NC-SA 2.5) alatt teszi közzé.

Panasz és fellebbezés. A folyóirat minden panaszt komolyan vesz, és kivizsgálja a helytelen magatartásra vagy etikátlan viselkedésre vonatkozó állításokat. A panaszt tenni kívánó szerzők a főszerkesztőhöz fordulhatnak, aki kivizsgálja az ügyet, és megteszi a megfelelő lépéseket.

Jelen publikációs etikai és szabálysértési nyilatkozat a Publikációs Etikai Bizottság (COPE) iránymutatásain alapul, és célja, hogy biztosítsa e tudományos folyóirat integritását, minőségét és objektivitását. A publikációs folyamatban részt vevő minden szerzőtől, bírálótól és szerkesztőtől elvárjuk, hogy ezen etikai normákat és irányelveket betartsa.