Információk

A digitális bölcsészet egyesek szerint paradigmaváltást jelent a bölcsészettudományok területén. Mások szerint a számítógép pusztán új eszközöket biztosít a bölcsészettudományi kutatások számára. Számunkra a Digitális Bölcsészet mindezen kutatók közös fóruma.

A folyóiratot azzal a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére. Feladatunknak tekintjük a digitális bölcsészeti adatforrások, szolgáltatások és a vonatkozó szakirodalom kritikai ismertetését, valamint a szakterülettel kapcsolatos tudományos hírek közlését.

Célunk, hogy elősegítsük a különféle intézmények, műhelyek és kutatók közti tudományos párbeszédet.

Az évente megjelenő tudományos, lektorált folyóirat nyitott: nyílt hozzáférésű és tartalmai – a CC-BY-NC-SA licencnek megfelelően – szabadon felhasználhatók. Nyitott a különféle tudomány- és szakterületek felé, és egyaránt befogadó a hazai és külföldi műhelyek tevékenysége iránt.

 

A cikkeket minden esetben kettős vak bírálatnak vetjük alá, két független bíráló felkérésével.

A folyóirat cikk feldolgozási (APC) és beküldési díjat (ASC) nem számol fel.
A folyóirat engedélyezi a szerző(k) számára, hogy cikkük másolási, újrafelhasználási, publikálási jogait korlátozás nélkül megtartsák, valamint hogy a Sherpha/Romeo szabványnak megfelelően elhelyezzék azokat intézményi vagy egyéb repozitóriumokban. (Info: https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/38000)

Folyóiratunk a Directory of Open Access Journals (DOAJ) adatbázisában is megtalálható: https://doaj.org/toc/2630-9696

A gyorsabb, folyamatosabb és korszerűbb megjelenés érdekében a cikkek publikálása folyamatos, a lapszámot a publikációs év végén zárjuk le. (Erről bővebben itt olvashat: Áttérés folyamatos publikálásra)

 

Kiadja az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke és a Bakonyi Géza Alapítvány.
Cím: ELTE BTK Régi Magyar irodalom Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Felelős kiadó az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék vezetője.

 

ISSN 2630-9696

DOI 10.31400/dh-hun

 

A folyóiratot az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) és az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma (EPA) archiválja. Biztatjuk a szerzőket, olvasókat és a könyvtárakat, hogy az általuk elért, kezelt repozitóriumban is helyezzenek el másolatot folyóiratunk számaiból a CC-BY-NC-SA 4.0 licenc keretei között.

A folyóirat szerepel az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály, Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság által jóváhagyott tudományos és lektorált folyóiratok listáján. A lista innen tölthető le.

MTMT azonosító: 10088858, MTMT link: https://www.mtmt.hu/digitlis-blcsszet

NMHH által bejegyzett folyóirat.