Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott cikk Libre Office / Open Office (ODT) vagy Microsoft Word (DOC, DOCX) dokumentum formátumú fájl.
  • Amennyiben képmellékletek, adatsorok, forrásfájlok tartoznak a beküldendő cikkhez, azok külön fájlként fel vannak töltve.
  • A szerző a cikkben betartja azokat a stiláris, formai és hivatkozásbeli követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • A dokumentumban, illetve a beküldött fájl nevében a szerző saját nevét, pontos intézményi affiliációját nem tünteti fel (a kettős vak bírálat érdekében).

Szerzői útmutatók

A gyorsabb, folyamatosabb és korszerűbb megjelenés érdekében a cikkek publikálása folyamatos, a lapszámokat pedig akkor zárjuk le, amikor az írások száma eléri a szükséges mennyiséget. (Erről bővebben itt olvashat: Áttérés folyamatos publikálásra)

Kérjük szerzőinket, hogy kézirataikat elektronikusan, odt (LibreOffice, Open Office) vagy docx formátumban juttassák el szerkesztőségünkbe az alábbi online felületen keresztül:

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/information/authors

(A beküldéshez regisztrációra van szükség.)

A Tanulmányok és a Műhely rovatba szánt írásokhoz kérjük sablonunk használatát. ODT FORMÁTUMDOTX (DOCX sablon) FORMÁTUM (Letöltéshez kattintson az igényeinek megfelelőre. A sablonok az EDIT repozitóriumban találhatók. URI: http://hdl.handle.net/10831/40665)

A Tanulmányok és a Műhely rovatba szánt írásokhoz rövid magyar és angol nyelvű kivonatot kérünk, továbbá minden cikk, így a recenziók esetében is 5–7 magyar és angol nyelvű kulcsszót.

A Labor rovatba szánt közleményekhez rövid magyar és angol nyelvű leírást, dokumentációt kérünk, továbbá 5–7 magyar és angol kulcsszót. A rovatba olyan forráskódokat, algoritmusokokat, program-ötleteket (programkódokat, kódrészleteket), nyers és strukturált adatsorokat, adatvizualizációkat, valamint az ezekhez tartozó járulékos fájlokat várunk, melyek a digitális bölcsészeti kutatás témakörébe illeszkednek. Kérjük a szakterületnek megfelelő szabványok használatát. (A rovatról bővebben itt olvashat.)

A tanulmányokat, közleményeket két anonim bíráló véleményezi, akik a szerző nevének közlése nélkül kapják meg a dolgozatot. A kettős vak bírálat érdekében kérjük, a tanulmány szövegében (a beküldött fájlban) mellőzzék a szerzői név és pontos intézményi affiliáció feltüntetését! Az értékeléseket a bíráló nevének feltüntetése nélkül visszajuttatjuk a szerzőknek. Két pozitív bírálat esetén a tanulmányt (a szükségesnek tartott módosításokat követően) közöljük, két negatív bírálat esetén a tanulmány megjelentetésétől eltekintünk, egy negatív és egy pozitív bírálat esetén a szerkesztőség dönt a tanulmány befogadásáról vagy elutasításáról.

A cikkek terjedelme rovatonként

Kérjük az alábbi terjedelmi korlátok figyelembevételét:

Tanulmányok rovat: max. 10 000 szó

Műhely rovat: max. 5 000 szó

Kritika rovat: max. 2 000 szó

Szövegtagolás, kiemelés

A tanulmányok tagolásának eszköze az arab szám a szakaszt nyitó bekezdés elejére illesztve: 1, 2 stb. Az alfejezetek megjelölésére decimális számozást alkalmazunk (1.1, 1.1.1 stb.).

A műcímek megjelölésére kurziválást használunk. A tudományos véleményt nyilvánító szerzők (és mások) nevét a törzsszövegben és a hivatkozásban nem emeljük ki speciális betűtípussal. A tanulmányok címét idézőjelben, nem kurziválva írjuk.

Jegyzetelés

A Digitális Bölcsészet folyóiratban a hivatkozott szövegek és szakirodalmi tételek címleírásait (jegyzetek, hivatkozások, bibliográfiák stb.) kérjük, a Chicago Manual of Style 16. kiadás (Chicago: University of Chicago, 2010) Full note verziója szerint készítsék el. Saját stílusfájljaink elkészültéig javasoljuk, hogy használják a Chicago stílusfájlját a formázáshoz (letöltés: Zotero, EndNote), ám ügyeljenek rá, hogy a dokumentum magyar nyelvűre legyen állítva a hivatkozáskezelőben. Hivatkozáskezelő szoftvert nem használó szerzőinknek az Irodalomtudományi Intézet honosítását javasoljuk a kiskapitális kiemelés elhagyásával.

A Chicago Full note szabványának megfelelően a hivatkozásokat lábjegyzetben kell elhelyezni. A Kritika rovatba szánt írások kivételt képeznek ez alól: a főszövegben a recenzeált, ismertetett könyvre vagy honlapra történő utalásokat a főszövegben zárójelben tüntessék fel (oldalszám vagy paragrafusszám). Ezen felül szükség esetén lábjegyzet hivatkozás elhelyezhető.

A cikkben hivatkozott bibliográfiai tételeket kérjük, szintén töltse fel mellékletként RIS vagy BibTeX formátumban. Ehhez használhat pl. Zoterot, vagy EndNote-ot. Kérjük, a beküldés előtt a mezőkódokat távolítsa el a cikk lábjegyzeteiből. Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

A folyóiratban megjelent cikkek egyedi DOI-azonosítót kapnak a CrossRef szolgáltatása keretében. A cross-linking kötelezettség teljesítése érdekében kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy a hivatkozott szakirodalom DOI-azonosítóját, amennyiben van, megkeresik és feltüntetik a lábjegyzetben. Ehhez segítséget nyújt a CrossRef Simple Text Query szolgáltatása.

A kézirat készítésére vonatkozó megjegyzéseket a címhez csillaggal illesztett lábjegyzetben fogjuk közölni, például a kutatást támogató intézmények megnevezését, a pályázati támogatások feltüntetését, a szakmai konzulens(ek)nek szánt köszönetnyilvánításokat. Mivel a Tanulmányok és a Műhely rovat esetében kettős vak bírálatot biztosítunk, kérjük ezeket a kézirat feltöltésekor a Megjegyzés rovatba írják, ne magába a dokumentumba!

Ábrák, speciális karakterek

Azokat a szerzőket, akik kéziratukba ábrákat, táblázatokat, diagramokat és speciális elrendezést igénylő példamondatokat stb. alkalmaznak, kérjük arra, hogy kéziratukat PDF-formátumban is küldjék el a szerkesztőségnek. Képmellékletek esetén kérjük külön fájlban csatolják az eredeti, nagyfelbontású képeket (min. 150 dpi, TIFF vagy PNG formátum). Ha a kézirat az alapértelmezett betűkészlettőltípustól eltérő egyedi karaktereket is tartalmaz, kérjük, csatolják az adott karakterkészletet is.

A képaláírások és a táblázatok elnevezése egységesen: 1. ábra. Cím ; 2. ábra Cím stb. 1. táblázat. Cím ; 2. táblázat. Cím stb.

Forráskódok

Ha a tanulmány alapját adatsorok, forráskódok (is) képezik, kérjük, ha módjukban áll, mellékeljék külön fájl(ok)ként a feltöltés során. Ezeket publikáláskor a tanulmány mellékleteiként tesszük elérhetővé.

Megjelenés

A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének meghatározása a felelős szerkesztő illetékességi körébe tartozik. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az adott szám szerkezetében, technikai és egyéb megoldásaiban az előállítás bármely fázisában módosításokat hajtson végre.

A gyorsabb, folyamatosabb és korszerűbb megjelenés érdekében a cikkek publikálása folyamatos, a lapszámokat pedig akkor zárjuk le, amikor az írások száma eléri a szükséges mennyiséget. (Erről bővebben itt olvashat: http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/announcement/view/14)

Az elektronikus periodikára a Creative Commons (CC-BY-NC-SA 4.0) licenc feltételei érvényesek. [Lásd részletesen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]

A folyóirat az Open Journal System (OJS3) keretrendszert használja, melyet, és a megjelent cikkek DOI-azonosítóját az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja. (OJS adminisztrátor: Garamvölgyi László.)

A folyóiratot az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) és az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) archiválja. Biztatjuk a szerzőket, olvasókat és a könyvtárakat, hogy az általuk elért, kezelt repozitóriumban is helyezzenek el másolatot folyóiratunk számaiból a CC-BY-NC-SA 4.0 licenc keretei között.

Tanulmányok

Átfogó elméleti kerettel rendelkező, összefüggéseket megvilágító, szakmai tudományos kérdéseket kellő alapossággal taglaló hosszabb lélegzetű elemzések.

Műhely

Projektbeszámolók, digitális feldolgozás és elemzés gyakorlata a bölcsészettudományokban.

Labor

A Labor rovatba olyan forráskódokat, algoritmusokokat, program-ötleteket (programkódokat, kódrészleteket), nyers és strukturált adatsorokat, adatvizualizációkat, valamint az ezekhez tartozó járulékos fájlokat várunk, melyek a digitális bölcsészeti kutatás témakörébe illeszkednek. Kérjük a szakterületnek megfelelő szabványok figyelembe vételét.

A Labor rovatba szánt közleményekhez rövid magyar és angol nyelvű leírást, dokumentációt kérünk, továbbá 5–7 magyar és angol kulcsszót.

A rovatról bővebben itt olvashat.

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztrációkor megadott nevek és email címek kizárólag a Digitális Bölcsészet folyóirat Open Journal Systems platformja által nyújtott szolgáltatások során lesznek felhasználva, harmadik félnek nem kerülnek átadásra. A regisztrált adatok bármikor módosíthatók, vagy törölhetők.