Bírálati folyamat elvei

A folyóirat publikációs elvei szerint a közlésre benyújtott anyagok alapos értékelési folyamaton esnek át, amely azzal kezdődik, hogy a szerkesztőség (szükség esetén a vendégszerkesztők közreműködésével) elvégzi a folyóirathoz benyújtott anyag első szerkesztői szűrését. Ez a szűrési folyamat a cikkek relevanciáját, eredetiségét és általános minőségét hivatott felmérni. A szerkesztőbizottság értékelés nélkül is elutasíthat olyan cikket, amely nem felel meg az irányelveknek formai vagy tartalmi szempontból, vagy ha témája nem tartozik a folyóirat profiljába.

A szerkesztőségi szűrést követően a cikkek (a recenziók kivételével) a folyóirat minden egyes rovatában szigorú, kettős vak szakértői bírálati eljáráson esnek át, amelynek során a benyújtott cikk szakterületének két szakértője készít bírálatot a cikk erősségeiről, hiányosságairól és publikálási potenciáljáról.

A bírálók visszajelzései alapján meghozott döntésüket a szerkesztők közlik a szerzővel (vagy szerzőkkel). A döntés lehet elfogadás, elfogadás kisebb módosításokkal, elfogadás nagyobb módosításokkal vagy elutasítás. Amennyiben a cikk átdolgozásra szorul, a szerkesztők javaslatokat és iránymutatásokat adnak a szerző(k)nek a cikk javításához.

Amennyiben a szerző nem elégedett a szerkesztői döntéssel, a főszerkesztőnél fellebbezhet. A főszerkesztő ezt követően felülvizsgálja a döntést.

Összességében a folyóirat publikációs politikája alapos és tisztességes értékelési folyamatot biztosít, amely fenntartja a folyóiratban megjelent cikkek minőségét.

 

Folyóiratunk bírálati űrlapjai elérhetők itt: Tanulmányok, Műhely, Labor rovat.