A 200 éves német nyelvű tanítóképzés története Magyarországon

  • Éva Márkus Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar
  • Tibor M. Pintér Egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
##semicolon## nemzetiségi tanítóképzés, német nyelvű tanítóképzés, állami tanítóképzés, Szepesképtalan, oktatápolitika

Absztrakt

A tanulmány a magy arországi német nyelvű, illetve német nemzetiségi tanítóképzés bemutatására fókuszálva foglalkozik az első magy arországi önálló tanítóképző intézet politikai és nyelvi fordulatok között formálódó belső életével, valamint részletesen bemutatja a történelmi Magy arország, és a 20. század német nyelvű tanítóképzésének történetét. A tanulmány elsősorban hazai és külföldi forrásmunkákra alapozva tekinti át a magy arországi német nyelvű tanítóképzés első 200 évét, miközben kvalitatív és kvantitatív adatokra támaszkodva teszi egyértelművé, hogy a német nyelvű és nemzetiségi tanítóképzés évszázadok óta szerves része a hazai oktatásügynek.

 

Szerző életrajzok

Szerző intézménye

 

 
Szerző intézménye

 

 
Megjelent
2019-06-30
Hogyan kell idézni
Márkus, Éva, & M. Pintér, T. (2019). A 200 éves német nyelvű tanítóképzés története Magyarországon. Pedagógusképzés, 18(1-2), 78-108. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2019.1-2.04
Rovat
Tanulmányok