A névutóvá válás vizsgálata a köszönhetően, betudhatóan és a megfelelően lexémák esetében