Információk

A Magyar Nyelvőr a magyar nyelv nyelvtudományi vizsgálatának eredményeit közli a leíró és történeti nyelvtan, a nyelvművelés és nyelvi tervezés, a stilisztika, a nyelvpedagógia témaköreiben.