Szerkesztőbizottság

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata


Szerkesztették: Szarvas Gábor (1872–1895),
Simonyi Zsigmond (1896–1919), Balassa József (1920–1940),
Beke Ödön (1946–1953), Lőrincze Lajos (1954–1993)

Felelős szerkesztő: Keszler Borbála

Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Gósy Mária,
Grétsy László, Heltainé Nagy Erzsébet, A. Jászó Anna, Laczkó Krisztina,
Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

Nemzetközi tanácsadó testület:
Jastrzębska, Jolanta (Groningen), Péntek János (Kolozsvár),
Szentesi-Žagar, Orsolya (Zágráb), Žigo, Pavol (Pozsony)

A szerkesztőség címe:
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A