Csatlakoztunk a Bakonyi Géza Alapítványhoz

2019-03-25

A Digitális Bölcsészet folyóirat és a Bakonyi Géza Alapítvány megkezdte együttműködését a hazai digitális bölcsészeti kutatások élénkítése érdekében. Az együttműködés keretében a felek segítik egymást a tudományos, kutatási és oktatási tevékenységben, közös szakmai programokat szerveznek. Az Alapítványhoz való csatlakozásnak köszönhetően a Folyóirat élhet a közösségi és pályázati finanszírozás lehetőségeivel.

Az együttműködés jellegét az alábbi pontokban határoztuk meg:
 • A Folyóirat az Alapítvánnyal egyeztetve pályázatokat nyújt be, támogatói hozzájárulásokat fogad, és az arra megszerzett forrásokat a Folyóirat céljaira használja.
 • Az Alapítvány megjelenik a Folyóirat felületein mint partner, az Alapítvány oldalán a Folyóirat elérhető lesz.
 • A Folyóirat jelenlegi kiadója (ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék) mellett az Alapítvány is megjelenik kiadóként.
 • A Folyóirat munkatársai az Alapítvány gazdálkodásának, helyzetének ismeretében keresik és lelik meg a módját, hogy miként segíthetik a megszerzett források egy részével az alapítványi alapműködést.
 • Az Alapítvány és a Folyóirat a rendelkezésre álló erőforrások függvényében további közös, az Alapítvány tevékenységi körébe illő tudományos, oktatási tevékenységet folytat (pl. konferencia, workshop szervezése).
 • Kezdetben spontán, később akár intézményesített formában is hidakat létesíthetünk a Folyóirat és a szakdolgozó, TDK-zó diákok között, akik többféle módon lehetnek részesei a szakmai munkának (szerző, segítő stb.)

 A Bakonyi Géza Alapítványról
(Részletek az alapító okiratból)

Az alapítvány neve: Bakonyi Géza Alapítvány
Rövidített neve: Bakonyi Alapítvány
Alapítók: Bakonyiné Dr. Ficzkó Ildikó, Dr. Mader Béla
Székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Az alapítvány fajtája: magánalapítvány
Számlaszám: Budapest Bank 10102842-05623100-01003007
Adószám: 18152236-1-06
Kuratórium: Karvalics László (elnök), Hegyi Ádám Alex (főtitkár), Simon Melinda Klára (titkár), Csernus Sándor, Kokas Károly, Monok István, Sándor Klára

 Az Alapítvány célkitűzései:

A hazai könyv- és könyvtárkultúra, illetve az ezekkel foglalkozó tudományok művelésének és oktatásának sokoldalú támogatása, különös tekintettel a digitális kihívásra, a friss ismeretek népszerűsítésére és átadására és az Európai Unióra. Bakonyi Géza (1950–2007) életművének gondozása, emlékének megőrzése a szakmai közösségben.

 Az Alapítvány tevékenységei:

Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Kiadói tevékenység, időszaki kiadványok kiadása (kizárólag a gyűjteményekhez kapcsolódó, kisebb tájékoztató kiadványok megjelentetése érdekében)
 • Egyéb sokszorosítási tevékenység
 • Adatbázis-szolgáltatás és online-kiadás
 • Tudományos rendezvények lebonyolítása
 • Máshova nem sorolt egyéb közösségi szolgáltatás
 • Könyvtári, levéltári tevékenység
 • Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
 • Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
 • Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Az Alapítvány szolgáltatásait bárki megismerheti és igénybe veheti.

Az Alapítvány weboldalának helyreállításáig kérdéseivel kérjük forduljon szerkesztőségünkhöz (→Kapcsolat), vagy az Alapítvány elnökéhez (Karvalics László, zkl[at]hung.u-szeged.hu), illetve főtitkárához (Hegyi Ádám, hegyi[at]bibl.u-szeged.hu)!