A használati érték kritikái és a kritika értéke

Szerzők

  • Eszter Grósz PTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.5

Kulcsszavak:

Überhaupt, Althusserl, használati érték, nyugati és keleti marxizmus, a marxizmus válsága, kritika

Absztrakt

Tanulmányomban azt a kérdést teszem vizsgálat tárgyává, hogy hogyan viszonyult az Überhaupt a nyugati marxizmus Marx-kritikájához, mindenekelőtt a Louis Althusser és tanítványai által írt Olvasni A tőkét kötethez. A tanulmányban a használati érték marxi fogalmának kritikáit teszem elemzés tárgyává, amely kritika mindkét műben hangsúlyos szerepet kap. A használati érték kritikájához kapcsolódik mindkét kötet azon fő kérdése, hogy vajon beszélhetünk-e a marxi diskurzus esetében valamilyen előzetes, A tőke kifejtésétől független tudományeszményről, és ha nem beszélhetünk erről, akkor vajon hogyan tudnánk meghatározni Marx kifejtési módszerének sajátosságait, kell-e beszélnünk egyáltalán ilyen speciálisan marxi módszertanról. A tanulmány fő célja az eltérő válaszok kibontása és szisztematikus összevetése.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-29

Hogyan kell idézni

Grósz, E. (2023). A használati érték kritikái és a kritika értéke. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(2), 49–64. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.5