A kifejezés fogalma Gilles Deleuze filozófiájában

Szerzők

  • Norbert Zsupos PTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.11

Kulcsszavak:

Deleuze, kifejezés, immanencia, transzcendencia

Absztrakt

A tanulmányban a kifejezés fogalmát vizsgálom Gilles Deleuze filozófiájában. Deleuze a transzcendencia és a reprezentáció filozófiájával szemben az immanencia filozófiáját alapozza meg. Az immanenciát és a transzcendenciát a kifejezésen keresztül állítom szembe egymással, különös figyelmet fordítva Deleuze Spinoza-értelmezésének. A tanulmány első részében a platóni filozófia bírálatát, a transzcendencia és immanencia szembenállását vizsgálom, kitérve a szimulákrum problémájára. A második részben a transzcendentális ideákat elemzem, amelyek a kifejezéssel, valamint az immanenciával állnak összefüggésben. A harmadik részben Deleuze Spinoza-értelmezését tekintem meg közelebbről, a korábban tett megállapítások figyelembe vételével. Az az állításom, hogy Deleuze gondolkodásában a kifejezés megkerülhetetlen szerepet tölt be, nemcsak Deleuze filozófiai motivációját világítja meg, hanem az immanencia kiemelt státuszára szintén rámutat.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-10-01

Hogyan kell idézni

Zsupos, N. (2017). A kifejezés fogalma Gilles Deleuze filozófiájában. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), 163–177. https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.11