Bernard Williams liberális politikai realizmusa

Szerzők

  • Annamária Csornay ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.9

Kulcsszavak:

Bernard Williams, politikafilozófia, liberalizmus, liberális politikai realizmus

Absztrakt

Bernard Williams „Realism and Moralism in Political Theory” című szövege kétségtelenül egyike a liberális politikai realizmus meghatározó munkáinak. Jelentősége a domináns – elsősorban rawlsiánus – liberalizmus kritikájában és a liberalizmus egy merőben eltérő megalapozásában rejlik. A kortárs politika elméletre tett nagy hatása ellenére a tudományos diskurzus méltánytalanul mellőzi a szöveg filozófiai megalapozásának értő elemzését. A jelen tanulmány célja, hogy megmutassa azokat a feltevéseket, amelyek alapján Williams elutasítja a politikai gondolkodást uraló moralizmust. A williamsi megközelítésnek erőssége, hogy világossá teszi azt, hogy a racionalitásnak korlátozott hatása van mind az erkölcs, mind a politika terén, és újra definiálja a moralitás és politika viszonyát. Felfogásából azonban sajátos kihívások is fakadnak, amelyek kifejezetten a legitimitáskoncepciójában mutatkoznak meg. Mindamellett, Williams realista érvei valóban megkerülhetetlenek a kortárs teoretikusok számára.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-10-01

Hogyan kell idézni

Csornay, A. (2017). Bernard Williams liberális politikai realizmusa. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), 133–145. https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.9