Két érv az igazság definiálhatatlansága mellett

Szerzők

  • Balázs Ónya PTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2021.1.7

Kulcsszavak:

Frege, Moore, igazságelmélet, primitivizmus, nyitott kérdés argumentum

Absztrakt

Az igazsággal kapcsolatos primitivizmus (alethikus primitivizmus) állítása, hogy az igazság túlságosan alapvető ahhoz, hogy más, alapvetőbbnek vélt fogalmak segítségével meghatározhassuk, vagyis az igazság egy analizálhatatlan, primitív fogalom, illetve tulajdonság. Miközben az alethikus primitivizmus komoly alternatívája a szubsztantív és deflációs igazságelméleteknek, ennek ellenére kevesen próbáltak meg érveket kidolgozni mellette. Dolgozatomban az igazság definiálhatatlansága mellett szóló egyik jól ismert érv bemutatása mellett egy új érv kidolgozásával kísérletezem. Először Gottlob Frege körkörösségi vagy regresszus érvét és az ezt kiegészítő mindenütt jelenvalósági tézisét rekonstruálom, majd George Edward Moore nyitott kérdés argumentumát – amellyel a jó definiálhatatlanságát igyekezett alátámasztani – az igazság definiálhatatlansága mellett szóló érvként használom fel.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-01

Hogyan kell idézni

Ónya, B. (2021). Két érv az igazság definiálhatatlansága mellett. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 14(1), 103–119. https://doi.org/10.54310/Elpis.2021.1.7

Folyóirat szám

Rovat

Kratér