A végesség meghaladásának lehetőségei Kierkegaard filozófiájában

Szerzők

  • Diána Enesey ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2021.2.2

Kulcsszavak:

Kierkegaard, időfelfogás, meghaladás, végesség, végtelenség, örökkévalóság, állandóság

Absztrakt

Írásom Kierkegaard időfogalmát az egyes ember sajátos időészlelése felől közelíti meg a rezignáció lovagjának és a hit lovagjának időérzékelését a középpontba helyezve. Gondolatmenetem kiindulási pontja, hogy a véges ember önnön végességének meghaladására törekszik. Ám a meghaladás mint cél maga után vonhatja az időbeliség és az örökkévalóság fogalmainak összemosódását. Ez történik az állandóság és az örökkévalóság fogalmaival is. E két fogalom elhatárolási lehetőségeit fürkészem érintve a két lovag időiség- és örökkévalóság-felfogásának döntő kérdéseit. Az időfelfogás kialakulása során a benső mozgások döntő jelentőségűek. Célom az, hogy megmutassam az egyes idősíkok végességmeghaladásban játszott szerepét, s ebből levezessem, miként lehet meghaladni a végességet.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-01

Hogyan kell idézni

Enesey, D. (2021). A végesség meghaladásának lehetőségei Kierkegaard filozófiájában. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 14(2), 23–36. https://doi.org/10.54310/Elpis.2021.2.2

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus