A megszemélyesítés korpuszvezérelt vizsgálata a magyarban

Egy pilot korpusz elemzésének tanulságai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2022.6.4409

Kulcsszavak:

megszemélyesítés, korpusz, annotálás, elemzés

Absztrakt

Az utóbbi évek kutatásai alapján meglehetősen sokat tudunk a megszemélyesítő jelentés fogalmi és nyelvi szerveződéséről, ám lexikális és grammatikai mintázatait még nem ismerjük kellőképpen. Ez különösen igaz a magyar nyelvet tekintve. A tanulmány e kutatási hiány betöltésének első lépéseit teszi meg egy kognitív nyelvészeti, korpuszvezérelt elemzés bemutatásával. A kutatás egy félig automatizált annotálású kutatói korpusz (a PerSE korpusz) tesztváltozatának adataira épül, amely online autóteszteket tartalmaz, és amelyben a megszemélyesítő szerkezetek manuálisan annotáltak. A korpusz szövegeinek előfeldolgozását az e-magyar eszközlánc segítette, a kézi annotálás a MIPVU protokoll adaptált és kiegészített változatával történt. A tanulmány a korpusz felépítése mellett bemutatja az annotálás szintjeit és a folyamatát is. Ezt követően áttekintést nyújt az annotált korpusz fő adattípusaira: a megszemélyesítések lexikális mintázataira, a grammatikai jellemzőikre és a korpuszban megfigyelhető konstrukciószerű viselkedésükre.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-08-31

Hogyan kell idézni

Simon, Gábor. 2022. „A megszemélyesítés korpuszvezérelt vizsgálata a Magyarban: Egy Pilot Korpusz elemzésének tanulságai”. Digitális Bölcsészet, sz. 6 (augusztus):T:3-T:22. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2022.6.4409.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok